Artikler – Vand, Brand, Klima

Polygon indgår samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar

Polygon har i 2023 valgt at indgå et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar, der bl.a. er kendt for deres frivilligindsats ”Natteravnene”.

Samarbejdet med Polygon vil tage udgangspunkt i indsatsområdet ”Stærke familier”, hvor der arbejdes på at give børn og unge de bedste rammer for en kærlig og tryg barndom og ungdom. Det handler bl.a. om at støtte familien i dens helhed med alle generationer.

Der fokuseres herunder særligt på at understøtte frivilligindsatserne ”2 Timer om Ugen” og ”Come Together”. Omdrejningspunktet er her en mentorordning, hvor den frivillige fungerer som læringspartner, sparringspartner, støtte og ansvarsfuld voksen.

Målet med indsatserne er, at børn i alderen 3-8 år får en bedre skolegang og større mulighed for at gennemføre en uddannelse senere hen, samt støtte og vejlede udsatte unge mellem 15-30 år, der mangler en ressourcestærk voksen i deres liv.

Et stærkt fit med Polygons kerneværdier

At indgå i et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar er for os i Polygon et stærkt fit med vores kerneværdier – kompetence, integritet og empati.

”Samarbejdet med Fonden for Socialt Ansvar er for Polygon Danmark en ren hjertesag. Vi har ikke alle sammen de bedste forudsætninger for at klare os her i livet. Hos Polygon er vi meget opmærksomme på netop dette, hvorfor vi også ønsker at indgå i et samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar”, udtaler Stefan Gravang, adm. direktør for Polygon Danmark.

Glæden over samarbejdet er gengældt hos Fonden for Socialt Ansvar.

”Det er et vigtigt fokus for vores sociale indsatser i Fonden for Socialt Ansvar at bidrage til børns og unges trivsel med en god og tryg barndom og ungdom. Vi er derfor meget glade og taknemmelige for, at Polygon Danmark har valgt at støtte os i det arbejde. Takket være Polygon Danmarks økonomiske støtte og hjælp til rekruttering af frivillige kan vi gøre en ekstra forskel for de sårbare børn og unge, som hjælpes igennem indsatserne 2 Timer om Ugen og Come Together”, udtaler Thit Aaris-Høeg, adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar.

Polygon vil i den kommende tid fokusere på at samarbejde målrettet med Fonden for Socialt Ansvar for at skabe opmærksomhed på indsatsområderne og understøtte de lokale afdelinger. Derudover vil en del af samarbejdet bestå i at understøtte indsatserne gennem lokal støtte og engagement, bl.a. igennem rekruttering af frivillige blandt vores egne medarbejdere i Polygon.

Du kan læse mere om de to projekter, som Polygon særligt fokuserer på at støtte i 2023 her:

2 Timer om Ugen

Come Together

Fonden for Socialt Ansvar er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, der driver og udvikler socialt arbejde på baggrund af støtte fra virksomheder, fonde og myndigheder. Læs mere her.

Seneste nyheder