Sidste år håndterede Polygon omkring 630 skybrudskader og med de klimaforandringer, og mere ekstremt vejr, vi har i vente, vil opgaverne kun blive flere i fremtiden. Læs her hvordan Polygon håndterer et skybrud fra start til slut og få indblik i vores medarbejderes daglige arbejde, når der skal håndteres mange skader og store mængder vand på kort tid.

Et skybrud karakteriseres primært af den store mængde nedbør, der falder over et begrænset område inden for en kort periode. For at et regnvejr kan kaldes i skybrud i Danmark, skal der falde mindst 15 mm nedbør på en halv time eller over 30 mm nedbør på 24 timer.

Hovedkendetegnet ved et skybrud er den ekstreme intensitet af regnen, der resulterer i en hurtig opbygning af store mængder vand på kort tid. Dette fører ofte til pludselige oversvømmelser, da kloakker og afløb ikke er i stand til at håndtere den massive vandmængde på så kort tid.

Skybrud er en af de vejrhændelser, der forventes at blive mere hyppige og intense som følge af klimaforandringer. Den øgede temperatur i atmosfæren fører til mere fordampning af vand fra havet og jordoverfladen, hvilket skaber mere fugtighed og potentielt mere ekstrem nedbør. Dette kan forværre problemet med oversvømmelser og udfordre infrastrukturen og samfundets evne til at håndtere sådanne hændelser.

 

Sådan håndterer Polygon et skybrud

Når et skybrud rammer, står Polygon klar til at træde i aktion med hurtig respons. Skybrud kan medføre alvorlige oversvømmelser og skader på bygninger og ejendomme. For at håndtere disse udfordrende situationer er det vigtigt at rykke hurtigt ud til ramte områder.

Det vigtigste i startfasen ved et skybrud er at danne et overblik over antallet af skader imens de løbende kommer ind. Her anvender vores afdeling i Storkøbenhavn en stor tavle til at få overblik over antallet af vagtbiler og teams. Mads Westerling, der er afdelings- og storskadeleder for indbo og løsøre fortæller: ”Det er hele tiden en vurderingssag af skaderne der kommer ind og prioriteringen af dem. Hvad er mest akut? Hvilke opgaver kan vente?”

Når Polygon ankommer til skadestedet, påbegyndes der først en grundig vurdering af omfanget af skaderne. De områder, der er hårdest ramt af vand identificeres, og der lægges en plan for at minimere skaderne og genoprette normaltilstanden.

Den første og vigtigste opgave er at fjerne det overskydende vand. Her anvendes vandpumper til at dræne de oversvømmede områder, så tørringsprocessen kan begynde. Tørring er afgørende for at forhindre skimmelsvamp og yderligere skader på strukturer og materialer.

Efter tørring og udtørring fjernes snavs, slam og forurenende stoffer fra de berørte områder. Rengøring og desinfektion er afgørende for at skabe et rent og sikkert miljø efter skybruddet.

Når oprydningsfasen er afsluttet, påbegyndes restaureringen af de beskadigede områder. Her bliver gulve, vægge, møbler og andre ejendele, der er blevet ramt af skybruddet, enten repareret eller udskiftet.

Under hele processen giver Polygon løbende rådgivning om forebyggende foranstaltninger for at mindske risikoen for fremtidige oversvømmelser eller skader. Det kan også være relevant at informere den skadelidte om muligheden for at forstærke afløbssystemer eller vedtage andre foranstaltninger for at beskytte ejendomme mod fremtidige skybrud.

Udfordringer ved at håndtere et skybrud

Tidspresset er en af de mest udfordrende og afgørende faktorer, når det kommer til håndtering af skybrud. ”Den største udfordring vil nok altid være tiden. Jeg har været med til et skybrud, hvor der kom 3 sager i minuttet”, fortæller Mads Westerling.

Det er vigtigt, at skaderne håndteres hurtigt muligt for at minimere skaderne og forhindre yderligere komplikationer som f.eks. skimmelsvamp. Det er derfor afgørende at organisere et effektivt team og mobilisere udstyr så hurtigt som muligt.

”At håndtere opkaldene, er nok den største udfordring. Suge, desinficere og affugte – det gør vi jo tit. Det er dét med mængden af opkald, og at der er så mange på én gang, der gør det udfordrende”, fortæller Mads Westerling.

Skybrud kan for mange være en voldsom oplevelse, men med professionel hjælp og hurtig respons kan skaderne minimeres, og normaltilstanden kan gendannes. Det er vigtigt at få professionelle og erfarne fagfolk til at håndtere skaden, når uheldet er ude. Dog er der også en del, du som privatperson kan gøre inden ulykken rammer, når du ved, at et skybrud er på vej. Læs her Poygons tips og tricks til hvordan du sikrer din bolig bedst.

Andre relaterede nyheder