Hvert år rammes masser af danske hjem hårdt af skybrud. Kældre fyldes med vand og hele boligområder bliver noget der minder om oversvømmet. Skybrud og vandskader i forbindelse med ekstremt vejr, kan blive en dyr affære for boligejerne, hvis man ikke er godt forberedt, og har sikret sin bolig.

 Skybrud kan ødelægge både bygninger og indbo. Der er flere ting, du som boligejer kan gøre, for både at forhindre eller begrænse skaden. Nedenfor kan du læse en række gode råd, der kan hjælpe dig godt videre, hvis et skybrud er på vej.

 

  1. Luk vinduer og døre

Når skybruddet rammer kan vand trænge ind gennem både tagvinduer, vinduer i facaden og specielt vinduer og døre i kælderen. Sørg derfor for at lukke alle vinduer og døre, hvis der varsles skybrud.

 

  1. Brug sandsække eller krydsfinerplader til at blokere lavt placerede døre og vinduer

Sandsække kan være behjælpelige til at stoppe en stor mængde vand fra at trænge ind i boligen ved utætte områder. Derudover kan der anvendes krydsfinerplader, hvis du ved, at der tidligere er kommet vand ind gennem lukkede vinduer og døre i kælderen. Pladerne skrues blot på ydersiden af åbningerne og skal være så store, at de også dækker fugerne rundt om vinduerne og dørene.

 

  1. Luk ventilationshuller i ydervægge

Hvis du har huller i bygningens ydervægge, der er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem. Her kan også anvendes krydsfinerplader, der skrues over åbningerne. Husk dog altid at åbne for ventilationshullerne, efter skybruddet har været forbi.

 

  1. Tjek afløb og tagrender

Undersøg altid om tagrender og nedløbsrørene er fri for blade mm., så vandet kan løbe frit. Gå dem grundigt igennem og rens dem, hvis de er fyldt med blade og snavs.

 

  1. Fjern indbo fra kælderrummet

Fjern ting fra kælderen, hvis der er noget, der ikke kan tåle vand. Ryk evt. de skrøbelige ting fra kælderen op i stueniveau og placer andet indbo i kælderen et godt stykke over gulvet eller på et underlag, der ikke suger vand.

 

  1. Tjek terrænet omkring dit hus

Husk at tænke over, hvordan terrænet falder i området omkring dit hus. Hvis terrænet falder ind mod huset, kan du grave mindre kanaler til at lede vandet væk fra soklen. Kanalerne behøver ikke være brede, de skal blot have fald væk fra huset, så vandet ledes væk. Dette tip hjælper dog kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset.

 

  1. Begræns opstigende kloakvand

Begræns opstigende kloakvand ved at lægge et stort stykke plast oven på gulvafløbet og læg sandsække ovenpå. Læg en krydsfinerplade oven på sandsækkene og hold den fast ved at fastklemme en lægte fra pladen til loftet.

 

  1. Hav en automatisk pumpe i huset

Hvis du før har haft problemer med vand i kælderen, bør du have en kraftig pumpe i huset til at fjerne indtrængende vand. Dog skal du være opmærksom på, at pumpen kun skal bruges, hvis der er tale om regnvand. Er det derimod kloakvand, kan du ikke bare pumpe vandet ud i haven, da det er fyldt med bakterier. Her bør du få hjælp fra en professionel til at håndtere vandet.

 

  1. Hav spande, skovle, koste og klude klar til opsamling af indtrængende vand.

 

Husk at have det rette udstyr klar, hvis uheldet rammer. Hvis der er tale om kloakvand, sørg da for at bære handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt.

 

Husk at du altid kan få fat i Polygon 24/7 på vores døgntelefon: 72 28 28 19

Du kan også læse mere om vores services HER.

Andre relaterede nyheder