Fusionen imellem Polygon og Dansk Bygningskontrol er nu endelig

Den 15. december 2017 godkendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Polygons køb af Dansk Bygningskontrol. Derefter fandt den endelige closing sted den 4. januar 2018, og fusionen er nu endelig.

Efter sammenlægningen er det nye Polygon DB en af de største aktører på det danske marked for skadeservice og fugtteknik. Opkøbet sker som led i Polygon koncernens internationale strategi og ambition om at være markedsledende inden for skadeservice og fugtteknik.

Polygon startede på det danske marked i 1962 og er i dag en del af en international koncern med aktiviteter i 13 lande. Dansk Bygningskontrol har igennem de seneste 10 år gennemgået en positiv udvikling og fastslået deres position ved at tage store markedsandele på det danske marked.

Det næste stykke tid vil blive brugt på omstrukturering og fusionering af de to virksomheder.

”Jeg ser frem til at stå i spidsen for det nye selskab Polygon DB. Dansk Bygningskontrol har oplevet en rivende udvikling de senere år, og det er planen at fortsætte denne udvikling hos Polygon DB. Vi er nu en del af Polygons internationale brand, og vi imødeser de nye muligheder og det internationale netværk, som Polygon koncernen tilbyder. Det skal vi gøre brug af, så vi bliver endnu stærkere på det danske marked til fordel for både kunder og medarbejdere,” siger Yassine Ben Hamouda, Adm. Direktør for Polygon DB.

I tilfælde af spørgsmål angående fusionen kontakt venligst Adm. Direktør Yassine Ben Hamouda på 4098 9810 eller yasse@bygningskontrol.dk.

 

Andre relaterede nyheder