Polygon Group forpligter sig til Science Based Targets initiative

Polygon-koncernen øger nu yderligere fokus på bæredygtighed ved at forpligte sig til Science Based Targets initiative og sætter dermed konkrete mål for reducering af vores CO2-udledninger i tråd med den nyeste viden og forskning inden for området.

Baseret på den seneste klimaforskning fra FN’s klimapanel (IPCC), har FN udstedt en alvorlig advarsel, hvor de beskriver klimaforandringerne som en ”code red for humanity”. Hvis der ikke handles øjeblikkeligt, og hvis der ikke fokuseres på en markant nedbringelse af vores CO2-udledning fra alle nationer, slår FN fast, at en begrænsning af den globale temperaturstigning til 1,5 grader vil være uopnåelig.

Klimamål baseret på videnskab

Polygon Group har forpligtet sig til en reducering af vores CO2-aftryk i overensstemmelse med den nyeste viden og forskning i tråd med kriterierne for Science Based Targets initiative (SBTi). Vi vil som organisation fremstille kortsigtede mål baseret på videnskab, der beskriver hvordan vi helt konkret vil reducere vores udledninger over de næste 5-10 år. I løbet af de næste 24 måneder, vil Polygon Group definere præcis hvad vores tiltag til reduceringerne vil være og få dem godkendt af SBTi.

Polygon Group’s CEO, Axel Gränitz, fortæller, ”Vores engagement i SBTi er noget, vi ikke tager let på – det vil have væsentlig betydning for vores forretning. At restaurere frem for at erstatte, er kernen af hvad vi altid har stræbt efter, og vi er godt stillet ift. samarbejdet med vores kunder for at opnå vores fælles mål”

Omkring 90% af forsikringsselskabernes klimaaftryk ligger i deres supply chain og er dermed også ude af deres egne hænder. Polygon Group forpligter sig til et tæt samarbejde med alle vores kunder samt forbedring af vores processer, for at kunne udføre konkrete handlinger, der vil nedbringe vores samlede CO2-aftryk. Vi er lige nu i gang med at lave en række forbedringer – fra at reducere antallet af kørsler til sager og planlægning af kortere ture, til at udvide hvad der kan restaureres, reducering af vores udstyrs strømforbrug, brug af mere miljøvenlige materialer, forbedring af vores affaldshåndtering og meget mere.

Polygon Danmarks administrerende direktør, Stefan Gravang, fortæller, ”Det er en kæmpestor milepæl for Polygon at vi forpligter os til Science Based Targets. Derudover er det personligt for mig også en kæmpe milepæl, da bæredygtighed er noget, der står mig meget nært. Forpligtigelsen er noget, vi tager meget seriøst, og vi glæder os til fortsat at arbejde med konkrete initiativer i Polygon Danmark, for at nedbringe vores CO2-aftryk”

 

Et naturligt skridt for Polygon Group

Polygon Group tog et stort skridt sidste år ved for første gang at lave en detaljeret evaluering af vores klimaaftryk for 2021 (Scope 1, 2 og 3) med støtte og vejledning fra et ledende konsulentbureau inden for klimaregnskaber.

Polygons virksomhedsfilosofi har længe være centreret omkring restaurering som den primære tilgang til skadeservice, fremfor at erstatte og rekonstruere. Virksomheden forsøger hele tiden at forbedre metoder og udvide forretningen ift., hvad der kan restaureres. Det har også ledt til en række af ”Internet of Things” (IoT)-værktøjer, til at kontrollere klima samt udvikle teknologier og tjenester til at overvåge, forebygge og begrænse skader.

At operere bæredygtigt er på ingen måde et nyt mål for Polygon Group: Mange af group’s forretninger har allerede en længere historik ift. at levere den bedste ydelse indenfor området. Dog anerkender virksomheden også det presserende behov for at fremskynde vores proces, hvis FN’s klimapanel’s alvorlige prognoser skal undgås.

Camilla Annerling Barck, Head of Sustainability hos Polygon Group fortæller, “Jeg er meget stolt af de fremskridt som mine kollegaer globalt set på tværs af Polygon har opnået, men vi anerkender også, at der stadig er meget at gøre. At forpligte os til SBTi er et vigtigt skridt på vores bæredygtighedsrejse – som man siger, der er ingen Planet B”

Polygon Group forpligter sig til at engagere sig med alle stakeholders – medarbejdere, leverandører og kunder – for at levere en signifikant nedbringelse af vores CO2-aftryk.

Find vores formelle forpligtigelse her.

Andre relaterede nyheder