Gode tips - Brann

Brann
Service icon

Gode tips ved brannskade

Brann oppstår oftest i hjemmet. Det er faktisk slik at brann i hjemmet forekommer to ganger så ofte som i alle andre bygninger til sammen.

Pass på å beskytte deg selv og hjemmet ditt ved å installere røykvarslere som virker, branntepper og brannslukningsapparater.

Forarbeid

 • Installer røykvarslere, bærbare brannslukningsapparater og lag en rømningsplan.
 • Oppbevar brannfarlige væsker på et sikkert sted.
 • Oppbevar ikke brannfarlige materialer i oppganger eller i nærheten av rømningsveier.
 • Sjekk det elektriske anlegget hjemme hos deg – en av de vanligste brannårsakene er feil på det elektriske ledningsnettet.
 • Ikke tørk håndklær eller andre brennbare ting på elektriske ovner.
 • Blås ut lysene når du forlater rommet.
 • Koble fra elektriske- og antennekabler på TV’en ved lyn og torden.
 • Pass på at TV’en er støvfri og omgitt av luft.
 • Pass på å skifte ut batteriene i røykvarslerne.
 • Bruk støvsugeren bak kjøleskap og fryser.

Etterarbeid

 • Samarbeid med brannvesenet for å forhindre oppblussing etter en brann.
 • Kontakt forsikringsselskapet og meld skaden så raskt som mulig. De fleste forsikringsselskap har en nødlinje for melding av skader.
 • Ikke vass gjennom vann hvis strømmen fremdeles er på eller det er en mulighet for at vannet er forurenset.
 • Luft ut boligen så mye som mulig ved å åpne vinduer og dører.
 • Fjern våte tepper eller tekstiler fra boligen. Dette gjør at bygningen og inventaret tørker fortere.
 • Plasser aluminiumsfolie, treklosser e.l. under møblene og oppå gulvbelegget (spesielt våte tepper som ikke kan fjernes). Dette forhindrer at vannet trekker inn i møblene, noe som vil forårsake mer skade.
 • Lag en oversikt over de skadede områdene for å finne ut hvilke gjenstander som kan reddes og hvilke som må skiftes ut. Dette vil hjelpe skadebegrenserne med å komme i gang raskt med restaureringsprosessen slik at den kan starte med én gang de kommer til skadestedet.

Husk

 • Gjenopprettingsarbeid tar tid.
 • Pass på at du er tilstrekkelig forsikret.
 • Før du engasjerer et gjenopprettingsselskap, sjekk selskapets erfaring og omdømme.
 • Gjenstander som har personlig verdi eller affeksjonsverdi, slik som antikviteter, kunst, fotografier osv., kan ofte gjenopprettes.