Miljøskader

Miljø
Service icon

Miljøskader

Oljesanering

Polygon har lang erfaring med sanering av lokale oljeskader i og ved bygninger. Polygon har lang erfaring med miljøvennlig oljesanering. Vi har lang erfaring med skader innendørs, i konstruksjoner og utendørs i grunnen.

Polygon analyserer og dokumenterer arbeidsprosessene og sikrer korrekt behandling og deponering.

Asbestsanering

Polygon har flere tiårs erfaring i asbestsanering og er godkjent av Arbeidstilsynet for fjerning av alle typer asbestholdige materialer. Dette er et krevende og møysommelig arbeid med strenge HMS-krav til rutiner og fremgangsmåte – blant annet når det gjelder bruk av verneutstyr, merking og avskjerming av utsatte områder, samt avfallshåndtering og deponering.

Polygon utfører asbestsanering utendørs og innendørs, i bygninger, skip og plattformer.  

Mer om Klima