Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk

Polygons kvalitetspolitikk er forankret i konsernet overordnede strategi. Styringssystemet sikrer og dokumenterer at alle interne og eksterne prosesser evalueres av selskapets ledelse kontinuerlig.

Polygons kvalitetsstrategi er å sikre at våre kjerneprodukter tilfredsstiller det markedet til enhver tid etterspør. 

Gjennom optimal drift og styring skal vi være foretrukket av Kundene for vår evne til å oppfylle krav til kvalitet, pris, og responstid: Polygons leveranser skal til en hver tid innfri avtalene som er inngått med den enkelte kunde.

Polygon skal være en utviklende samarbeidspartner for våre Kunder på en måte som sikrer en høy grad av gjenkjøp.

Kundetilfredshet blir målt og evaluert regelmessig for å sikre at vi utvikler våre selskaper på en kundetilpasset måte.

Hele organisasjonen er forpliktet til å arbeide for kontinuerlig forbedring med fokus på alle elementer som positivt vil påvirke kundetilfredshet og lønnsomhet.

Polygons øverste ledelse gjennomgår styringssystemet årlig. Hensikten er å sikre at det oppfyller alle bedriftens visjon, strategi- og resultatmål.

Kvalitetssystem er sertifisert iht. den internasjonale standarden ISO 14001 og blir revidert av 3. part årlig. (Bureau Veritas)