Vår kjernevirksomhet

Vår kjernevirksomhet

Vi prøver alltid å være best i det vi gjør, som er å tilby et komplett utvalg av forebyggende, kontroll- og skadebegrensende tjenester som oppfyller behovene i alle våre kundesegmenter.

Vår kjernevirksomhet er skadebegrensning etter vann-, brann- og klimaskader.

Ved å fokusere på og være spesialister i bransjen kan vi levere et unikt tilbud av høy kvalitet og kompetanse på alle områder.

Misjon

Vi forebygger, kontrollerer og begrenser effekten av vann, brann og klimaskader.

Det vil si at vi er i stand til å tilby både standardiserte og skreddersydde løsninger innen skadebegrensning til en rekke ulike kundetyper – fra privatpersoner til store selskaper.