Fuktundersøkelser

Vann
Service icon

Fuktskader

Fuktundersøkelser i bygninger

En stor andel av alle bygningsskader er relatert til vann / skadelig fukt i materialer eller inneklima.

Fukt er en vesentlig bekymringsfaktor, i både nye og gamle bygninger. Fukt kan medføre  omfattende skader på bygninger og medføre en betydelig redusert kvalitet på innklimaet.

Vi har kompetansen  og utstyret til å avdekke fuktkilden(e)

Polygon leverer god dokumentasjon på skadeårsak, skadeomfang anbefalte tiltak / reparasjon, samt kostnadsoverslag på anbefalte tiltak. 

Fjernovervåkning av inneklima, fuktinnhold og tørkeprosesser

Polygon har utstyr for å overvåke og dokumentere tørkeprosesser i luft og materiale.

Vi kan fjernovervåke forholdene på skadestedet eller på byggeplassen døgnet rundt. Data om klimaforhold er til enhver tid tilgjengelige.

Mer om vann