Kundefokus

Polygon er Norges første ISO sertifiserte skadebegrensningsselskap

Polygon Group er en ledende leverandør av skadebegrensningstjenester i Europa. Kundene er store aktører i privat- offentlig- og offshore markedene.

Polygon AS inngår i Polygon Group og leverer skadebegrensningstjenester, miljøsanering, fukt- og klimakontroll til on- og offshore markedene i Norge.

Vårt Kvalitet og internkontroll system er sertifisert av Bureau Veritas Certification iht. kvalitet- og miljøstandarden ISO 14001 (Miljø).  Polygon er tilgjengelig for innkjøpsorganisasjoner i Achilles JQS, StartBANK og Selicha.

Vår målsetning

Polygon Group Global og Polygon i Norge har et mål om å være kundenes foretrukne leverandør i de land og markedssegmenter vi til en hver tid betjener.

Målsetningen oppfylles daglig ved å være proaktiv, kundefokusert og nyskapende. Vårt sertifiserte ledelsessystem dokumenterer vår satsing og seriøsitet.

Polygon er en betydelig innkjøper av tjenester og er forpliktet til å dokumentere at våre leverandører- og underleverandører følger nasjonalt- og internasjonalt lov-verk. (kompetanse, policy og etiske retningslinjer skal være er i tråd med lovkrav). 

 

         

Fordel for våre kunder

 • Like retningslinjer for leveransekvalitet i Norge
 • Kun kvalifiserte og godkjente underleverandører
 • HMS arbeid i samsvar med lover og forskrifter
 • Felles etiske retningslinjer
 • Markedstilpasset kompetanseutvikling
 • Tydelig ansvarsforhold og organisering
 • Effektiv kundeoppfølging, avviksbehandling og forbedring
 • Prosjektstyring som frigjør salg- og saksbehandlingstid hos våre Kunder
 • Kvalitet- og miljøbevisste målsetninger
 • Våre ledere følger prinsippene for kontinuerlig og varig forbedring
 • Årlige tredje-partsrevisjoner måles ut fra kundeperspektiv

Kvalitet, HMS og Ytre Miljø