Tørking

Vann
Service icon

Tørking og fuktkontroll

Våre tørkemetoder reduserer behovet for omfattende riving og gjenoppbygging.

  • Hurtig og effektiv respons
  • Bruk av effektive tørkemetoder og god prosjektstyring gjør at tørkingen går raskere.
  • Redusert avbruddstid for skadelidte.
  • Tørkingen dokumenteres ved fremleggelse av måleprotokoll

Våre tørketeknikker kan brukes til tørking av bygninger, konstruksjoner, skip, plattformer, maskiner, varer, løsøre eller dokumenter.

Våre faglærte teknikere, har ekspertise og bred erfaring med tørking etter alle typer skader – raskt og kostnadseffektivt.

Mer om vann