Muggsopp og soppsanering

Miljø
Service icon

Muggsopp og soppsanering

Dårlig ventilasjon, feil ved bygningskonstruksjoner, feil bruk av bygninger, vannskader og mangelfull avfukting før nye bygg tas i bruk kan føre til et fuktig inneklima med risiko for utvikling av muggsopp.

Vi vet at et fuktig inneklima har en negativ påvirkning på inneklimaet og kan påvirke helsen til de som oppholder seg i slike miljøer. Typiske symptomer er utvikling av allergier og overfølsomhet – tørre øyne, sår hals, hodepine, unormal tretthet o.a.

Polygon AS har kompetanse til å kartlegge årsak og omfang av muggsoppangrep, samt kompetanse og prosedyrer på saneringsarbeid som sikrer at hverken brukere av lokalene eller utførende utsettes for  helseskadelige forurensninger under og etter at arbeidet er utført.

Polygon samarbeider med ledende fagmiljøer innen analyse / laboratorieundersøkelser av forurenset materiale der dette er nødvendig.

Råtesopp

Høy fuktighet over tid i en bygningskonstruksjon kan føre til råtesoppskader.

Råtesoppene bryter ned trematerialer og kan føre til omfattende skader, også på bærende konstruksjoner.

I samarbeid med ledende fagmiljøer på sopp kartlegger vi hvilke sopptyper som har påført skadene, og har kompetanse og utstyr til å kartlegge årsak(fuktkilder), skadeomfang,og utføre soppsanering og reparasjon av denne type skader.   

 

 

 

Mer om vann