Vannskader

Service icon

Vannskader

Skadebegrensning etter vann- og flomskader

Vannskader kan ha mange årsaker, deriblant flom, kraftig regn, uvær og utstrømning av vann fra rør.

For høy fuktighet kan ødelegge løsøre, bygningsmaterialer, konstruksjoner og forringe innemiljøet i bygninger. Dette kan føre til store konsekvenser både teknisk, økonomisk og helsemessig. 

Når vi blir tilkalt til et skadested, er vår første oppgave å vurdere skadeomfanget på skadestedet og hvorvidt det er nødvendig med akutte skadebegrensende tiltak. 

Er det nødvendig med tiltak, kan vi raskt iverksette lokalisering av skadeårsak, stoppe ytterligere tilførsel av vann, fjerning av fritt vann, flytte eller tildekke inventar for å forhindre ytterligere skader. Etter utførte førstehjelpstiltak starter prosessene med fjerning av ødelagt løsøre og bygningsdeler. Avfukting / tørking av oppfuktede bygningsdeler, hvor vi benytter energieffektivt tørke- og avfuktings utstyr. 

Polygon har kompetansen som er nødvendig til å vurdere skadeomfang og reparasjonsmetode,  basert på konstruksjonstyper, forskjellige typer bygningsmaterialer og kombinasjoner av dette. 

Valg av riktige reparasjonsmetode er avgjørende for reparasjonens kvalitet, kostnad, risiko for inneklimaproblem og ikke minst reparasjonstiden.

Polygon er er ledende i Europa på dette området og har tilgang til metoder og utstyr som sikrer en korrekt behandling av vannskader av alle typer og omfang.

 I mange tilfeller påtar Polygon seg totalansvar for reparasjon av eiendommer og inventar. Vi har egne håndverkere og et nettverk av dyktige elektrikere, rørleggere, malere mm. Ved å bruke teknologi som fjernovervåkning kan vi foreta kontinuerlige målinger av temperatur, luftfuktighet og  fuktinnhold. Dette gjør at vi kan dokumentere hele tørkeprosessen, og raskt reagere på eventuelle forstyrrelser i denne. Dette kan bidra til å redusere tørketiden, samtidig som kundene holdes bedre oppdatert, og det letter planlegging i en eventuell videre reparasjonsprosess.

For hendelser av større omfang har Polygon et nødlager av avfuktere, vifter og annet utstyr som kan benyttes i hele Europa innen 24 timer. Lageret vårt i Europa er unikt og gjør oss i stand til å rykke ut umiddelbart ved større hendelser.

Skadebegrensning etter vann- og flomskader omfatter blant annet:

  • Behandling av forsikringskrav
  • Fjerning av fritt vann
  • Flytte innbo
  • Sikring av innbo
  • Skadevurdering
  • Avfukting / Tørking
  • Riving
  • Mugg- og soppsanering
  • Håndverkstjenester
  • Prosjektledelse

Mer om vannskader