Etiske retningslinjer

Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar

Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar, samt
de personlige og profesjonelle prinsippene alle Polygonansatte bør følge og som skal ligge
til grunn for vår kontakt med kolleger, kunder, leverandører, samfunnet og aksjonærene.

Vedlegget beskriver hvordan vi i Polygon jobber mot å nå dette mål.