Historikk

Et ungt selskap med lang historie

Polygon ble etablert av de opprinnelige gründerne allerede tilbake i 1957, Polygon var på den tiden en av de aller første selskap i Norge som spesialiserte seg på å levere skadebegrensningstjenester etter vann- og brann- skader.

Polygon utviklet seg gjennom årene frem til 1991 til å bli det største og ledende skadebegrensning selskapet i Norge, Polygon har nå et landsdekkende nettverk med kontorer fra Kristiansand i syd til Vadsø i nord.

Polygon har opp gjennom årene hatt flere av de ledende forsikringsselskapene inne på eiersiden, både Vesta, Gjensidige og UNI Storebrand har i perioder vært aksjonær. Dette har tilført selskapet verdifull innsikt i hva som er viktig for å levere gode og effektive tjenester til personer og firma som har vært utsatt for en vann, brann og miljø skade.

I 2002 ble Polygon et heleid datterselskap av Munters Moisture Control Services (MCS), som inngikk i Munters Corporation. Munters hadde blitt grunnlagt av den svenske gründeren Carl Munters i 1955. Foruten å levere skadebegrensningstjenester gjennom MCS divisjonen så er Munters også den ledende produsenten av teknologi som benyttes innenfor avfukting. Dette er en teknologi som har hjulpet Polygons til å levere gode og effektive tørke oppdrag etter vann og fukt skader.

MCS hadde vokst raskt og var etter kjøpet av Polygon i 2002 blitt en global virksomhet med representasjon i mer enn 20 land.

I oktober 2010 ble MCS-divisjonen skilt ut fra Munters konsernet, og det nye selskapet tok Polygon som sitt nye konsernnavn. Polygon ble samme år kjøpt av investeringsselskapet Triton, og fokuset er nå fullt og helt på leveranser av skadebegrensning knyttet til skader forårsaket av vann, brann og miljø.

Under Triton har Polygon gjennomført flere strategisk viktige oppkjøp. Oppkjøpet av det tyske skadebegrensningsselskapet VATRO gjorde Polygon godt synlig i Tyskland, også det ledende svenske rådgivningselskapet AK Konsult har blitt en del av Polygon konsernet.

Polygon har videre styrket sin kompetanse innen dokumentrestaurering ved å kjøpe opp Rapid Refile i USA i 2012 og siden Harwell Technical Services i Storbritannia.

Polygon konsernet er i dag den globale leder innenfor skadebegrensning, vi er nå representert i 16 land på 3 kontinenter og vi betjener våre kunder gjennom over 4 000 dyktige og dedikerte medarbeidere.

Våre røtter tilbake i tid betyr mye når Polygon forebygger, utbedrer og kontrollerer virkningene av vann, brann og klima.