Miljø

Service icon

Miljø

Klimaløsninger

Klimaløsningene våre omfatter å få kontroll med temperatur og /eller fuktighet i bygninger eller produksjonsanlegg gjennom tørking, avfukting, oppvarming, avkjøling og kontinuerlig overvåking / dokumentasjon av temperatur og fuktighet. Oppdragenes karakter varierer, og de kan vare fra flere måneder til over ett år.

Vi kan for eksempel varme opp en byggeplass når det er kuldegrader, redusere fuktnivået på en oljeplattform slik at den kan males, eller kontrollere fuktnivået på et matproduksjonsanlegg i fuktige sommermåneder .

Når inneklimatiltak skal iverksettes , kreves bred ekspertise for å sikre at det rette utstyret med riktig kapasitet er på plass. Dette omfatter stor kompetanse om bygg, luftstrømsdynamikk, ventilasjonskrav, effekten av takhøyde, utetemperatur og fuktnivå.

Vi foretar kontinuerlige målinger for å sikre at de riktige forholdene ivaretas over tid. I kombinasjon med det riktige utstyret kan løsningene våre håndtere fuktnivå, kontrollere temperaturer og rense luft med kontinuerlig overvåkning.

Fukt- og klimakontrolltjenester omfatter:

  • Avfukting
  • Oppfukting
  • Avkjøling
  • Oppvarming
  • Luftrensing med HEPA-filter
  • Total klimakontroll
  • Fjernovervåking
  • Utstyrsdimensjonering
  • Prosjektplanlegging

Mer om Klima

Våre tjenester innen miljø