Case studies – Miljø

En tørr byggeprosess

Et helt nytt boligfelt vokser frem i en forstad nord for Stockholm det tidligere lå en militær og sivil flybase. Når området står ferdig, vil det ha over 5 000 nye boliger, i tillegg til bedrifter, butikker og skoler.

I over ett år hadde Polygon ansvaret for fukt- og klimakontroll i boligkomplekset Segelflyget, med 246 leiligheter. Prosjektet var en fullservicekontrakt med kunden Mecon Bygg, og Polygon leverte både konsulent- og driftstjenester fra den tidlige fasen til prosjektet sto ferdig i januar 2015. Klimakontrollprosjektet på byggeplassen omfattet både fukt- og klimaløsninger (kontroll med fuktighetsnivåene) og byggtørking (varme under byggeprosessen). I tillegg ble hele prosessen kontinuerlig overvåket gjennom ulike målinger.

Polygon hjalp også Mecon Bygg med byggeplanlegging, slik at alt forløp uten problemer og fulgte tidsplanen. De svenske forskriftene for fuktnivåer i byggeprosessen og i de ferdige boligene har blitt stadige strengere. For eksempel må betongen være tilstrekkelig tørr før neste fase i byggeprosessen kan begynne, fordi fukt i byggematerialene kan føre til helseproblemer for beboerne. Disse kravene, i kombinasjon med større bevissthet hos byggeselskapene gir oss store vekstmuligheter. Ved å påta oss omfattende ansvar for et prosjekt hjelper vi kundene våre med å overholde tidsplanen og budsjettet.