Organisasjon

Virksomheten vår har global rekkevidde, med drift i tre verdensdeler.

I Europa er vi den klare markedslederen. Med 6.600 ansatte i 16 land og over 370 depoter rundt om i verden er vi i stand til å opprettholde lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene.

Vi er et desentralisert tjenesteselskap med en organisasjon som består av et sterkt fundament, lokal ledelse og lokal gründerånd som grunnlaget for suksess.

 Å skape en enkel organisasjon er et svært viktig prinsipp i en desentralisert tjenesteorganisasjon; målet vårt er å bygge en virksomhet med lokale gründere støttet av globale retningslinjer. Vi arbeider kontinuerlig med å understreke viktigheten av tydelig ansvar og team som er store nok til å være effektive, men likevel små nok til å fatte raske beslutninger. Dette gjør oss i stand til å svare raskt på kundenes behov, noe som er avgjørende i vår bransje.