Nyheter & presse meldinger

Polygon akselererer med digitale løsninger i det norske markedet

06.12.2023

Vi er stolt over å kunngjøre ansettelse av Helge Lundsvoll Andersen som Digital Solutions Manager i Polygon Group. Andersen, en dyktig profesjonell med en vellykket track record på Construction City, hvor han fungerte som prosjektleder med strategisk fokus, vil spille en sentral rolle i å fremme Polygons forpliktelse til å drive industritransformasjon gjennom digitalisering.

Polygon Group kjøper Kaph Entreprenør i Norge.

29.04.2021

Polygon Group har inngått en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS (“Kaph”) i Norge. Kaph og Polygon er begge skadesaneringsselskap med virksomhet innen Prosjektledelse, utbedring av bygningsskader etter vann, brann og værhendelser. Kaph har i dag lokasjoner som dekker området Vestlandskysten opp til Bergen, Sørlandet, Østlandet og Innlandet opp til Lillehammer. Polygon har et landsdekkende nettverk. Kaph og Polygon har begge forsikringsselskapene som sine største kunder, men leverer også håndverk, servicetjenester og miljø/industri tjenester ut til andre kundesegmenter. Kaph og Polygon i Norge har henholdsvis ca. 220 og 710 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere.

Europas fremste selskap innen skadebegrensning – vi er rustet til å håndtere Corona / Covid-19 situasjonen

18.03.2020

Hver dag stoler våre kunder på at Polygon er på deres side i presserende, uventede og vanskelige situasjoner.  I likhet med alle andre reagerer vi hurtig på en raskt skiftende verden som følge av Covid-19.  Det gir oss en påminnelse om hvor gjensidig avhengig vi alle er av hverandre, enten innen familiene, lokalsamfunnene, landene eller virksomhetene: Covid-19 skiller ikke mellom grenser.

Polygon renset fly på en drøy time

10.03.2020

Underveis fra Finland til København begynte en passasjer den 7. februar å vise symptomer som kunne tyde på smitte av koronavirus.

Ny suksess for Polygons grenseoverskridende samarbeid

12.02.2020

Da den Sveits-baserte fabrikken ble rammet av brann, fikk Polygon ansvaret for oppryddingen og restaureringen av produksjonsanlegget. Gjennom et samarbeid på tvers av landegrensene, rask respons og god besluttsomhet, var deler av produksjonen i drift igjen bare fire dager etter brannen.