Polygon Group kjøper Kaph Entreprenør i Norge.

Polygon Group har inngått en avtale om kjøp av Kaph Entreprenør AS (“Kaph”) i Norge. Kaph og Polygon er begge skadesaneringsselskap med virksomhet innen Prosjektledelse, utbedring av bygningsskader etter vann, brann og værhendelser. Kaph har i dag lokasjoner som dekker området Vestlandskysten opp til Bergen, Sørlandet, Østlandet og Innlandet opp til Lillehammer. Polygon har et landsdekkende nettverk. Kaph og Polygon har begge forsikringsselskapene som sine største kunder, men leverer også håndverk, servicetjenester og miljø/industri tjenester ut til andre kundesegmenter. Kaph og Polygon i Norge har henholdsvis ca. 220 og 710 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere.

Kaph og Polygon vil etter oppkjøpet begge eies 100% av Polygon Group, og således være søsterselskap
som opererer uavhengig av hverandre på det norske markedet. Kaph vil også fremover bestå som et
eget juridisk selskap, navnet Kaph vil videreføres, og Kaph vil drives videre av dagens ledergruppe og
organisasjon.

Kaph og Polygon opererer i stor grad innenfor det samme marked der forsikringsselskapene
representerer de største kundene. Dette betyr at vi vil møte hverandre som konkurrenter, dette
gjelder typisk i anbudsjobber og forespørsler rundt rammeavtaler. Dette er samme situasjon som i dag,
Kaph og Polygon ser på dette som uproblematisk og som «business as usual».

I forbindelse med oppkjøpet så uttaler Axel Grânitz, Group CEO i Polygon: “Oppkjøpet av Kaph er en
perfekt match siden de både representerer vår absolutte kjernevirksomhet, samtidig som de støtter
oppunder vår digitale strategi. Jeg er svært imponert av hva eierne har bygd opp i løpet av noen få år
med hensyn til markedsposisjon, sterk vekst og kundelojalitet – jeg ser virkelig frem til å ønske alle
Kaph medarbeidere velkommen til vår Polygon familie.»

I samme forbindelse sier Kjell Ole Frøiland, Daglig leder for Kaph: “Vi ser virkelig frem til å bli en del av
Polygon Group. Sammen, og med tilgang til mange av Polygon sine sterke konsern programmer og
plattformer, så vil dette bidra sterkt til videre vekst og suksess i Kaph».

Kjøpet er underlagt en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og vi forventer således at transaksjonen
formelt gjennomføres i løpet 2 kvartal 2021.

For mer ytterligere informasjon, vennligst kontakt Sigurd Austin, Country President, sigurd.austin@polygongroup.com, +47 913 97 625, Kjell Ole Frøiland, Daglig leder, kjellole@kaphentreprenor.no, +47 900 97 976, eller Kai Andersen, Direktør Forretningsutvikling,
kai.andersen@polygongroup.com, +47 455 11 019.