Våre verdier

Det er vårt ansvar å drive virksomheten vår etter høye etiske standarder, med respekt for enkeltpersoner og samfunn, og med bærekraftig praksis som bidrar til et bedre miljø.

Vi forventer at våre medarbeidere går foran med et godt eksempel, i tråd med våre verdier: Integritet, excellence og empati.

Vi definerer integritet som ansvarlighet, ærlighet, og pålitelighet. Ansvarlighet handler om å ta ansvar for våre handlinger, ikke bare overfor kundene, men også hverandre. Vi er klar over at uetisk praksis forekommer i bransjen vår, så vi kan skille oss ut rett og slett ved å være ærlige – på alle nivåer i selskapet. Pålitelighet er en nøkkelfaktor i tjenestene vi leverer, men også en høyt verdsatt verdi internt i Polygon