Korrosjonskontroll

Brann
Service icon

Korrosjon

En stor del av de produktene vi omgir oss med i dag inneholder plastkomponenter laget i PVC.

Ved høye temperaturer vil PVC avgi klorider. Når kloridene kommer i kontakt med fukt, f.eks slokkevann under en brann dannes det saltsyre. Dette er en av de viktigste årsakene til de korrosjonsprosessene som ofte følger med brann- og vannskader. Dersom det ikke settes i gang mottiltak så rask som mulig, kan disse tæringsprosessene skade både bygninger, maskiner og elektronisk utstyr.

Vi måler kloridinnholdet på skadestedet, og ved skadelige verdier har vi teknikker som forhindrer korrosjon, og vi rengjør og beskytter maskiner og elektronisk utstyr.

Mer om brann

Skadebegrensning etter brannskade omfatter blant annet:

 • Riving
 • Transport
 • Rengjøring av innbo
 • Rengjøring av bygningsdeler
 • Lagring av innbo
 • Fjerning av sot
 • Ultralydrens
 • Luktfjerning
 • Korrosjonskontroll
 • Fjernovervåking av temperatur og fuktighet
 • Gjenoppbygging av skadde bygninger
 • Teknisk rehabilitering
 • Prosjektledelse