Rask respons

Vann
Service icon

Rask respons

Vi er klare til å reagere på kort varsel for å sikre at bygning og innbo bringes tilbake til sin opprinnelige stand på raskest mulig tid.

Vi kartlegger skadeomfang og skadeårsak for å kunne sette igang korrekte tiltak for å begrense skadene.

En rask respons er avgjørende for å minimerede de økonomiske konsekvensene og redusere kostnader forårsaket av brann, vann, flom, eller naturkatastrofe.

I nødstilfelle - Kontakt ditt nærmeste hovedkontor, eller ta kontakt på vakttelefon 05365. 

Akutt skade 24 timer