For leverandører

Fakturabehandlingsrutiner

Polygon AS (org.nr. 915 229 115) bruker elektronisk behandling av inngående faktura. Elektronisk behandling bidrar positivt til miljøet og sikrer en effektiv fakturabehandling som forenkler vår drift. For våre leverandører innebærer det en fordel ved at vi sikrer oversikt og tidlig behandling av fakturaer for rettidig utbetaling.

For at vi skal kunne behandle dine fakturaer på en effektiv og korrekt måte, MÅ alle fakturaer i tillegg til leveringsadresse merkes med vårt ordrenummer/prosjektnummer (bestillingsnummer) og/eller for – og etternavn til den som skal ha fakturaen (vår referanse).

Elektronisk faktura i EHF-format

Det er organisasjonsnummeret vårt, 915229115, som brukes til adressering av EHF-fakturaer. 

Faktura som vedlegg til epost

Faktura må ha filtype PDF eller TIFF og sendes til: fakturamottak@polygongroup.com

Ett (1) vedlegg skal tilsvare en (1) faktura. Epost kan ikke være en link til faktura som ligger på en internettløsning.

Teksten i e-posten blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten.

Faktura som ikke er i henhold til kravene ovenfor vil ikke bli behandlet.

Post- og forretningsadresse: 

Polygon AS
Enebakkveien 307
1188 Oslo

Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser for våre leverandører er 60 dagers betalingsfrist.

Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke.

Vi benytter disse betalingsbetingelsene for å effektivisere våre administrative prosesser og for å forbedre vår kontantstrøm. Vi håper våre samarbeidende leverandører vil ha forståelse for dette og for at vi velger å behandle alle leverandører på en konsekvent måte.

Om ikke annet er avtalt vil leverandørfakturaer rutinemessig bli registrert med minst 30 dagers betalingsfrist.

Ved spørsmål kontakt: regnskap@polygongroup.com