Polygons personvernerklæring

Polygons personvernerklæring

Personvern er viktig for oss, og vi håndterer alltid opplysninger om deg på en pålitelig og lovlig måte. Denne personvernerklæringen gir en nærmere beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som person.

Når behandler vi personopplysningene dine?
Polygon behandler personopplysningene dine i følgende kategorier:
1. Når du er kunde
2. Når du er leverandør
3. Når du er jobbsøker
4. Når du deltar i markedsføringsaktiviteter

Formål og type personopplysninger som behandles
Polygon samler inn og håndterer personopplysninger om deg til ulike formål, avhengig av den personkategorien du tilhører.

Når du er kunde
Når du har fått en skade hjemme, blir Polygon kontaktet for å inspisere og reparere skaden og gi rapport tilbake til forsikringsselskapet ditt. For at Polygon skal kunne reparere skaden, må vi håndtere opplysninger om deg som vi får fra forsikringsselskapet ditt eller direkte fra deg. De personopplysningene vi samler inn, er navn, adresse, telefonnummer og bilder vi tar ved besøket hos deg.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale

Når du er leverandør
Hvis du er leverandør til Polygon, registrerer vi kontaktopplysningene dine i det firmaet du jobber for (navn, telefonnummer og e-postadresse). Dette gjør vi for å oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss når det gjelder kjøp av tjenester og produkter.

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale

Når du er jobbsøker
Som jobbsøker registrerer vi deg som kandidat. Dette betyr at vi lagrer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, CV, referanser, eventuelle personopplysninger fra personlige brev og i noen tilfeller testresultater. Dette gjør vi for å kunne fullføre rekrutteringsprosessen.

Rettslig grunnlag: Samtykke

Når du deltar i Polygons markedsføringsaktiviteter
Polygon håndterer kontaktopplysningene dine (navn, telefonnummer, e-postadresse) ved ulike typer markedsføringsaktiviteter, f.eks. arrangementer og kundeundersøkelser. Hvis du blir kontaktet av oss for å delta, kan du når som helst si nei til dette ved å følge lenken i e-posten fra oss eller ved å kontakte oss på firmapost@polygongroup.com.

Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

Hvordan samler Polygon inn personopplysninger?
Polygon samler inn personopplysningene dine først og fremst via ulike kontakter med deg eller via det forsikringsselskapet du er kunde hos.

Hvem vil få tilgang til dine personopplysninger?
De personopplysningene som samles inn, blir først og fremst håndtert internt i Polygon. Opplysningene dine kan bli brukt av eller gjort tilgjengelige for andre selskaper eller organisasjoner som hjelper Polygon med å oppfylle Polygons forpliktelser eller leveranse overfor deg. Eksempler på slike aktører er Polygons tredjepartsleverandører av IT og økonomi samt selskaper som Polygon samarbeider med for å oppfylle sine forpliktelser. Polygon er ansvarlig for hvordan opplysningene behandles også når dette skjer hos en annen part. Hvis det foreligger en beslutning fra myndighetene eller en forpliktelse i henhold til loven, har Polygon plikt til å utlevere de opplysningene som beslutningen eller loven krever.

Hvor lenge lagrer Polygonen personopplysningene mine?
Når formålet som de personlige opplysningene ble samlet inn for, er oppfylt, vil disse bli slettet. Det betyr at personopplysningene dine bare blir lagret så lenge som det er nødvendig for at vi skal kunne administrere de ovennevnte formålene, eller så lenge som vi må lagre dem i henhold til loven, f.eks. i henhold til bokføringsloven.

Vi sletter ikke personopplysningene dine når det er et rettslig krav om å lagre dem eller et rettslig grunnlag for å beholde dem, for eksempel at du har en forsikring eller en pågående skadesak hos oss.

Hvilke rettigheter har jeg?
Du eier selv retten til din integritet og dermed til personopplysningene dine. Dermed har du rett til å be om informasjon om de personopplysningene om deg som behandles hos Polygon. Du skal i slike tilfeller kreve dette skriftlig fra hrnorway@polygongroup.com. Hvis du mener at en opplysning om deg er uriktig eller misvisende, eller hvis du ønsker at den skal slettes, kan du kontakte oss.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
Polygon arbeider kontinuerlig med å beskytte ditt privatliv og de opplysningene vi har om deg. Dette betyr at vi iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å få et sikkerhetsnivå som skal forebygge og hindre at opplysninger går tapt eller spres til uautoriserte personer. Tilgang til opplysningene dine gis bare til dem som har behov for dette i forbindelse med arbeidsoppgavene sine. Behandlingen av opplysninger loggføres og kontrolleres systematisk. Kryptering av opplysningene skjer etter behov, og vi arbeider kontinuerlig med å forebygge IT-sikkerhetshendelser i våre informasjonssystemer.

Håndtering av informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. I henhold til loven skal alle som besøker en nettside informeres om hva informasjonskapsler brukes til, og de skal også få mulighet til å samtykke til at informasjonskapsler brukes til å lagre eller hente opplysninger i f.eks. en mobiltelefon eller en datamaskin. Du får mer informasjon ved å gå til vår nettside www.polygongroup.com

Kontaktopplysninger
Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål:
Polygon AS (reg.nr. 915229115 )
Enebakkveien 307
1188 Oslo
+47 22 28 31 10
E-postadresse: firmapost@polygongroup.com

Oppdatering av personvernerklæringen
Polygon forbeholder seg retten til å gjennomgå, revidere og oppdatere disse retningslinjene etter behov. Du kan alltid finne den siste versjonen på vår hjemmeside www.polygongroup.com

Revidert: 4.10.2018