Rapport Likestilling og inkludering

Polygon har et mangfold i utdanning, erfaring, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn ettersom dette stimulerer til læring og gir bedre kundeforståelse. Ulikheter i alder, kjønn, bakgrunn og perspektiver mener vi er avgjørende for å nå våre mål og for å kunne skape en bærekraftig organisasjonskultur.


Polygon sin tilnærming og krav til likestilling og inkludering er basert på «The Polygon model», våre verdier, som er integritet, empati og excellence, våre regler for arbeidsetikk, samarbeidsverdier og kundeløfte.

Les mer av 2022 rapporten her.