Polygon's første besøk

Ved vårt førstegangsbesøk til deg vil vi utføre følgende: Vi vil skrive en utfyllende rapport til ditt forsikringsselskap som beskriver skaden med bilder og evt video, etter at rapporten er utformet sendes denne til ditt forsikringsselskap som vil rekvirere oss for videre arbeid.

Du / dere som kunde vil få all nødvendig informasjon som vi kan gi deg, en detaljert prosjekt og fremdriftsplan blir utformet og om nødvendig blir forebyggende skadehåndtering bli utført. Blir våre maskiner satt ut vil vi også gjennomgå hva disse gjør og hvorfor disse blir stående.

For å få en kvalitetsmessig oversikt må rapporter skrives på stedet og vi håper på forståelse for dette.

For å sikre kvalitet og en raskere oppstart ved vårt førstegangsbesøk, ber vi deg om å undersøke følgende før vi kommer:
• Hvor gammel er eiendommen din?
• Utfyllende informasjon om eventuell tidligere skade på eiendommen
• Utfyllende informasjon om eventuelle endringer på eiendommen
• Ved feil/skade på rør/utført arbeid har dere informasjon eller kvitteringer på firma som har utført jobben?
• Har dere plantegninger / byggetegninger vil dette også være til god hjelp.

Til gjengjeld lover vi at vi skal:
• Holde avtaler
• Gi deg en profesjonell og høflig tekniker med markedets beste kompetanse
• En detaljert prosjektplan for veien videre
• Presentere en grovskisse på fremdriftsplan
• Gi deg nødvendig kontakt info om seg selv og saksbehandler hos ditt forsikringsselskap.