Ledelse

Polygon etterstreber alltid å følge lover, forskrifter, standarder og andre krav, for eksempel etiske prinsipper, som gjelder for våre virksomhetsområder.

Vi har etiske retningslinjer som tydelig angir hva som er passende opptreden i møtet med kunder, ansatte, underleverandører og andre interessenter. Integritet er en av kjerneverdiene våre, derfor kan kundene våre alltid føle seg trygge på at vi vil handle i deres interesse for å oppfylle deres behov. Det er også viktig at underleverandørene våre kjenner og følger de samme etiske retningslinjene.

Polygon har også utformet tydelige retningslinjer for antikorrupsjon og etterlevelse av konkurranselovgivning. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og er 100 % forpliktet til prinsippene for rettferdig konkurranse. Retningslinjene er utformet for å formidle dette budskapet og hjelpe alle ansatte med å ivareta det.

Dersom en ansatt oppdager et mulig brudd på selskapets retningslinjer, lover eller etiske prinsipper, kan vedkommende benytte seg av Polygon Integrity Line som er tilgjengelig for alle spørsmål og problemer som ikke kan tas opp eller løses direkte med ledelsen eller HR.