Brannskader

Service icon

Brannskader

Skadebegrensning etter brannskader

Branner oppleves ofte som dramatiske, og selv små branner kan gi omfattende skader på både bygning og løsøre.

Polygon har over 50 års erfaring med reparasjon av brannskader, fra de minste til de største og mest omfattende skadene som har vært i Norge.

Noen følgeskader etter brann er enkle å se, andre krever spesialkompetanse og utstyr for å avdekke og reparere.

Vår erfaring og kompetanse gjør at vi i dag påtar oss prosjektledelse og prosjektgjennomføring etter brannskader inkludert kartlegging av skadeomfang, valg av reparasjonsmetoder, utførelse av nødvendig riving, rengjøring og luktfjerning av bygninger, bygningsdeler, inventar, løsøre, maskiner, elektronikk mm.

Polygon tilbyr i samarbeid med våre dyktige samarbeidspartnere gjenoppbygging etter brannskader med leveranse av håndverktjenester.

Polygon er også utstyrt til å påta seg oppdrag i andre land, så vel som på skip og oljeplattformer. Vi er sertifiserte til å arbeide offshore i svært spesialiserte miljøer.

Skadebegrensning etter brannskade omfatter blant annet:

 • Riving
 • Transport
 • Rengjøring av innbo
 • Rengjøring av bygningsdeler
 • Lagring av innbo
 • Fjerning av sot
 • Ultralydrens
 • Luktfjerning
 • Korrosjonskontroll
 • Fjernovervåking av temperatur og fuktighet
 • Gjenoppbygging av skadde bygninger
 • Teknisk rehabilitering
 • Prosjektledelse

Mer om brann

Våre tjenester i brann