Case studies – Brann

Vi bidro til restaurering av boliger i Norge

Da en brann på taket førte til store skader på en boligblokk på Kolbotn, var Polygon på plass samme dag som brannen ble slokket. Den fire etasjers høye bygningen rommet 23 leiligheter, hvorav to ble ødelagt av selve brannen.

Da en brann på taket førte til store skader på en boligblokk på Kolbotn, var Polygon på plass samme dag som brannen ble slokket. Den fire etasjers høye bygningen rommet 23 leiligheter, hvorav to ble ødelagt av selve brannen. Resten ble i varierende grad skadet av vannet som ble brukt under slokkingen, enten direkte eller som følge av vann som rant til de nederste etasjene. Dette oppdraget omfattet alle elementene i en brannskadesanering: Opprydding og rengjøring av skadet innbo, vannskaderestaurering i alle leilighetene og muggsoppsanering. 

Kompleksiteten ble forverret av antallet personer som måtte forlate hjemmene sine. Mange var berørte, siden alle leieboerne måtte flytte ut mens restaureringen fant sted. Vi visste at oppdraget ville ta tre til fire måneder, så det krevde kommunikasjon, empati, effektiv prosjektledelse og kontroll over prosessene for å unngå forsinkelser og gjøre det mulig for folk å flytte hjem igjen.

Vi er en betrodd forsikringspartner, fordi vi kan påta oss det fulle ansvaret for et oppdrag. I dette tilfellet utførte vi alt skadesaneringsarbeidet selv og engasjerte et eksternt laboratoriefirma til å ta seg av muggsopptestingen. Det er viktig for oss å ha en positiv dialog med sluttkunden gjennom hele prosjektet, siden fornøyde beboere gir tilfredse kunder.