Case studies – Vann

Polygon hjelp under ekstremvær

17. september rammet ekstremværet Petra Sør- og Østandet. I løpet av kort tid falt det enkelte steder mellom 90 -180 mm nedbør på få timer. Det neste døgnet ble det rapportert inn til norske forsikringsselskap over 2000 skader, til en kostnad på over 500 millioner norske kroner.

Eksempelet under gir en indikasjon  på hvor mye et regnvolum  på 10 mm nedbør utgjør: 

Størrelsen på et normalt hustak er i Norge på ca 200m2. Dette vil tilsvare at når det faller 10 mm nedbør så kommer det nesten 2000 liter vann/ 2 tonn med vann på dette taket som oftest skal ledes bort av 4 takrennerør. I denne perioden kom det 90-180 mm. Dette er rekordstore nedbørsmengder.

Polygon hadde i dette tidsrommet over 300 kompetente  teknikere ute på jobb 24 timer i døgnet.

Vi hjalp mer enn 600 husstander, industribygg, skoler og barnehager og satt ut mer enn 200 lensepumper og 1200 spesial maskiner for å tørke ut de omfattende skadene vannet førte til, og få samtlige skadelidtes liv tilbake til normalen.  

Polygon er Europas ledende skadesaneringsselskap. Vi gjør alt vi kan for å hjelpe deg som kunde. Under slike orkaner som Petra har vi mulighet til å transportere ubegrenset med spesial utstyr fra våre store sentral lagre i Europa. Vi forlytter samtidig et stort antall personer og biler til skadeområder, og vårt kundeløfte “Alltid Ved Din Side” er hva våre kunder kan forvente av oss.