Teknisk rehabilitering

Brann
Service icon

Teknisk rehabilitering av utstyr og maskiner

Polygon har kompetanse for teknisk rehabilitering av vann- og brannskadet utstyr og maskiner. Dette er en svært spesialisert tjeneste som vanligvis utføres i samarbeid med produsenten av utstyret og under strenge kvalitetsretningslinjer. 

Det innebærer demontering av maskiner, ofte produksjonsutstyr eller avanserte instrumenter, som er skadet av brann eller vann. Et typisk oppdrag krever rengjøring og rekalibrering av alle delene før de settes sammen igjen – et presisjonsarbeid som krever spesialkompetanse og teknisk ekspertise gjennom hele prosessen. 

Teknisk rehabilitering kan ofte gi en innsparing  i forhold til kostnaden ved kjøp av nye maskiner, foruten fordelene ved redusert driftsavbrudd, siden nye maskiner innebærer lang leveransetid og  opplæring av ansatte. De økonomiske fordelene blir enda større når en også tar med det administrative arbeidet med å finne erstatningsutstyr og kostnadene ved driftsavbrudd over lengre tid. 

Tjenestene våre innen teknisk rehabilitering omfatter:

 • Restaurering av elektronikk, maskiner og utstyr
 • Montering og demontering
 • Reparasjoner
 • Lagring
 • Levering og montering av reservedeler

Mer om brann

Skadebegrensning etter brannskade omfatter blant annet:

 • Riving
 • Transport
 • Rengjøring av innbo
 • Rengjøring av bygningsdeler
 • Lagring av innbo
 • Fjerning av sot
 • Ultralydrens
 • Luktfjerning
 • Korrosjonskontroll
 • Fjernovervåking av temperatur og fuktighet
 • Gjenoppbygging av skadde bygninger
 • Teknisk rehabilitering
 • Prosjektledelse