Gode tips - Vannskade

Vann
Service icon

Gode tips ved vannskade

I nesten alle saker vil forholdsregler som tas før en vannskade eller det som gjøres rett etter en vannskade bidra til å gjøre konsekvensene mindre alvorlige og sette fart på restaureringsprosessen.

Polygon har mange års erfaring med ettervirkningene av vannskader på bygninger og innbo. Tid spiller en avgjørende rolle når det gjelder å redusere skade forårsaket av vann og gjørme. Mye innbo kan reddes hvis en teknisk tørkeprosess starter innen 24 – 48 timer etter hendelsen. Dette bidrar til å gjøre den påfølgende restaureringsprosessen til en suksess (ved tørking, avfukting, desinfisering og etterfølgende utbedring).

Forarbeid

 • Dersom beboerne er utsatt for risiko, skal boligen frakobles hovedstrømforsyningen.
 • Pass på at det foreligger midlertidig belysning (lommelykter, stearinlys).
 • Sikre dokumenter og personlige verdisaker.
 • Sikre kjæledyrene dine.
 • Sikre apparater eller verdigjenstander hvis mulig i bygningens øverste etasjer. Dersom dette ikke er mulig, stable dem oppå paller, bord osv.
 • Verdifulle møbler bør settes høyt for å sike dem mot fukt.
 • Hvis mulig, sikre alle tepper og oppbevar dem på et høyere nivå.

Etterarbeid

 • Ikke vass gjennom vann fra oversvømmelsen hvis strømmen fremdeles er på eller hvis det er en mulighet for at vannet er forurenset.
 • Luft ut boligen så mye som mulig ved å åpne vinduer og dører.
 • Fjern våte tepper eller tekstiler fra boligen. Dette gjør at bygningen og inventaret tørker fortere.
 • Plasser aluminiumsfolie, treklosser e.l. under møblene og oppå gulvbelegget (spesielt våte tepper som ikke kan fjernes). Dette forhindrer at vannet trekker inn i møblene, noe som vil forårsake mer skade.
 • Sikre fotografier, bøker eller dokumenter som er forurenset ved å fjerne overflødig vann og plasser disse på et nedkjølt sted (i kjøleskap eller fryser dersom disse fremdeles virker). Ikke forsøk å tørke dem. Dersom de er kalde eller frosne, kan Polygon hjelpe med å restaurere disse dokumentene.
 • Dersom en fryser er forurenset av vann fra oversvømmelsen, eller er skrudd av, bør den rengjøres så snart som mulig, og all ødelagt og tint mat bør kastes.
 • Kontakt forsikringsselskapet og meld fra om skaden. De fleste forsikringsselskap har et nødnummer man kan ringe for å melde fra om skaden.
 • Ha polisenumrene, dine personlige opplysninger og en kort beskrivelse av hvordan skaden er fordelt på bygninger og utstyr, herunder fotografier, lett tilgjengelig.
 • Kontakt et profesjonelt skadebegrensningsselkap dersom dette ikke er tilrettelagt gjennom forsikringsselskapet ditt.

Husk

 • Restaureringsarbeid tar tid.
 • Pass på at du er tilstrekkelig forsikret.
 • Før du engasjerer et skadebegrensningsselskap, sjekk selskapets erfaring og omdømme.
 • Gjenstander som har personlig verdi eller affeksjonsverdi, slik som antikviteter, kunst, fotografier osv., kan ofte restaureres.