covid-19 covid19 corona

Europas fremste selskap innen skadebegrensning – vi er rustet til å håndtere Corona / Covid-19 situasjonen

Hver dag stoler våre kunder på at Polygon er på deres side i presserende, uventede og vanskelige situasjoner.  I likhet med alle andre reagerer vi hurtig på en raskt skiftende verden som følge av Covid-19.  Det gir oss en påminnelse om hvor gjensidig avhengig vi alle er av hverandre, enten innen familiene, lokalsamfunnene, landene eller virksomhetene: Covid-19 skiller ikke mellom grenser.

Vi har etablert en styringsgruppe bestående av erfarne medarbeidere for å sikre en veloverveid og gjennomført tilnærming.  Vi er ikke medisinske eksperter, så vi følger anbefalingene fra både nasjonale myndigheter og Verdens helseorganisasjon.

I Polygon har vi i første rekke et ansvar overfor våre medarbeidere, kunder og samfunnet, og vi har innført en trestegs tilnærming til koronavirussituasjonen, der disse har førsteprioritet:

  • Sørge for at våre medarbeidere og kunder er trygge
  • Sikre kontinuitet i driften av vår virksomhet
  • Bruke vår spesialkompetanse for å hjelpe og ta samfunnsansvar

Sørge for at våre medarbeidere og kunder er trygge - Vi foretar en risikovurdering før kollegene våre besøker et skadested.  Vi forsikrer oss også om at hver enkelt medarbeider har den nødvendige kompetanse og det personlige verneutstyret som han eller hun trenger. Vi benytter en del spesialiserte underentreprenører,  vi sørger for at også disse arbeider på en trygg måte for seg selv, våre kunder og omgivelsene.

Sikre kontinuitet i driften av vår virksomhet - Vi tar ansvaret overfor våre verdsatte kunder på største alvor.  Det er viktig at våre planer for opprettholdelse av driften i virksomhet virkelig fungerer i disse krisetider, og det gjør de.  Vi kommuniserer regelmessig med medarbeidere, kunder og leverandører for å bekrefte at vi lytter til dem og dekker deres behov.  Vi har stanset all reisevirksomhet som ikke er tvingende nødvendig, vi benytter oss  av videomøter der det er mulig, og mange av støttefunksjonene våre utføres nå av medarbeidere som jobber hjemmefra.  For å håndtere risikoen har vi begrenset antall Polygon-medarbeidere som får lov til å oppholde seg i nærheten av hverandre. Alle våre arbeidsprosedyrer er tilpasset til å håndtere en hverdag der vi eksponerer oss for smittefare.

Bruke vår spesialkompetanse til å hjelpe og ta samfunnsansvar – vi er en virksomhet med dyktige personer med spesialkompetanse innen skadesanering, smittevask og desinfisering og vil bruke disse til å sikre eiendommer og innhold på en korrekt måte.  Men vi vil aldri påta oss et oppdrag dersom dette betyr å utsette  våre medarbeidere for en risiko som vi ikke kan kontrollere, eller derosm vi ikke er sikre på at vi kan levere en god og trygg  service overfor våre  kunder.

I Polygon er vi vant til å jobbe som et team på tvers av landegrenser når det er behov for det, uansett omfanget av problemet. For tiden blir vi kontaktet av personer, selskaper og klienter som nå trenger vår beredskapstjeneste for å håndtere raskt skiftende nasjonale og lokale behov.  Og som en betrodd samarbeidspartner gjør vi vårt beste for å tilrettelegge og levere.

Takk for at du fortsatt er lojal og har tillit til medarbeiderne i Polygon  i disse usikre tidene - vårt mål og kundeløfte står fast – Alltid ved din side..

Axel Gränitz
Administrerende direktør i Polygon Group