Samarbeid på tvers av landegrenser

En alvorlig brann i Norge førte til at Polygon Norway, POLYGONVATRO og Polygon Denmark samarbeidet om Major & Complex Claims-prosjektet for å fullføre restaureringen, til en verdi på ca 20 millioner kroner. Det forventes at fabrikken kan åpnes igjen tidsnok til den viktige sildesesongen.

Tidligere i sommer, brøt det ut brann i en gaffeltruck ved en fiskefabrikk i Senjahopen, noe som førte til at det begynte å brenne i fabrikken. Polygon Norway tok på seg å rengjøre bygningen for sot påfølgende fredag. Mandag var Polygon på stedet.

Takket være Major & Complex Claims, et prosjekt med et team som står klart 24/7 i Tyskland, fikk teamet hjelp fra POLYGONVATRO. De leverte materialer, kjemikalier og teknikere. Da hadde 65 teknikere fra Polygon arbeidet for å rengjøre fabrikken og maskinene for sot.

Flere skader gir større oppofrelse
Den 24.08 brøt det ut en ny brann i en annen gaffeltruck ved anlegget. Nok en gang hjalp Polygon kunden ved å samle inn teknikere fra Norge, Danmark og Tyskland, sammen med materialer fra Eurostock i Nederland.

Idar Kjøsnes, ansvarlig for prosjektet hos Polygon, beskriver situasjonen.

«Skade 1 startet med en brann i en gaffeltruck. Vi dro dit med 80 mann for å håndtere brannskadene, og vi var godt i rute, da det brøt ut en ny brann, i en annen gaffeltruck på anlegget. Alt vi hadde rengjort, måtte rengjøres igjen, i tillegg til ytterligere 4000 m2. Derfor ble skaden mer enn fordoblet fra dagen før.»

Tone Alfredsen, kvalitetsansvarlig ved fiskefabrikken, ble først bekymret på grunn av den stramme tidsplanen. Selv om hun var bekymret for både utstyret ved fabrikken og de strenge sikkerhetsforskriftene for all maten, mistet hun aldri håpet.

«Jeg er veldig glad for at vedlikeholdet og rengjøringen som utføres av Nergård og Polygon, går hånd i hånd, slik at vi kan være effektive. Jeg er også veldig glad for at alle har som mål å fullføre prosjektet før den nye sesongen starter.»

Ingen endringer i tidsplanen til tross for dobbel arbeidsmengde
160 teknikere fra Polygon arbeider døgnet rundt – 100 om dagen, og 60 om natten. Norge, Danmark og Tyskland, samt Eurostock i Nederland, samarbeider om dette enorme prosjektet.

Selv om Idar har lang erfaring fra bransjen, har han aldri sett noe lignende.

«Dette er det største prosjektet Polygon Norway har hatt – noensinne. De opprinnelige skadene på skade 1 ble anslått til å utgjøre rundt 20 millioner kroner, mens Skade 2 ble kalkulert til ca 50 mill . Det betyr at skaden totalt er verdt omkring 65 millioner kroner for Polygon. Det er gigantisk.»

Tone føler på samme måte.

«Jeg har aldri deltatt i noe som kan sammenlignes med dette, og jeg kommer til å ta med meg denne erfaringen, siden Polygon har metoder og detaljer som vi kanskje aldri ville ha tenkt på.»

Til tross for den siste brannen, er tidsrammen uendret. Pga mobiliseringen ifra Polygon Vatro så klarte vi å være ferdige til den 10 oktober, – tidsnok for den viktige sildesesongen.