Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Polygon Finland Oy
Y-tunnus: 0892371-5
Osoite: Lyhtytie 22, 00750 Helsinki
Puhelin: 020 7484 01 (vaihde)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Heikki Hemmi (operatiivinen johtaja)
Osoite: Lyhtytie 22, 00750 Helsinki
Sähköposti: heikki.hemmi@polygongroup.com

3. Rekisterin nimi
Polygon Finland Oy:n kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja
 • analysointi
 • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt
 • markkinoinnilliset toimenpiteet ja niiden kohdentaminen eri kanavissa
 • asiakastyytyväisyystutkimukset ja -mittaukset
 • arvontojen ja kilpailuiden järjestäminen
 • lakisääteiset viranomaisyhteistyötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakasta tai asiakaskohdetta koskevat yhteystiedot: kuten henkilönimi, yritys tai muu osapuoli (kuten esim. isännöitsijä tai asunto-osakeyhtiö) sekä osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tarvittaessa henkilötunnus ja y-tunnus aina
 • kartoitusten, katselmusten ja korjausrakentamisen yhteydessä keräämme tiedot koskien kiinteistöä sekä vahinko- ja saneerausaluetta o tiedot tarkoittavat tilojen ja / tai kiinteistön laatua ja mittoja jotka havainnollistetaan
 • valokuvin ja videoklipein
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas- / sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, sopimustiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakasreklamaatiot, palvelun toteutumista koskeva tieto ja muu mahdollinen asiakasdokumentaatio
 • asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta palvelun tuottamisen yhteydessä tai Polygon
vastaanottaa ne kolmannelta osapuolelta (esim. vakuutusyhtiö) ennen palvelun aloittamista.
Asiakas voi luovuttaa tietoja myös verkkosivujen kautta tai ne voidaan saattaa rekisterinpitäjän
tietoon vakuutusyhtiömenettelyssä kolmannen osapuolen toimesta (vakuutusyhtiö tai muu taho
kuten isännöitsijä). Tietoja voidaan päivittää asiakkaan ilmoituksesta tai perustuen muiden
rekisterien käyttöön kuten luottotieto- tai yleisesti käytettävistä yritystietorekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Polygonilla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Käytämme
yleisesti alihankintaa LVIS-töissä ja rakentamisen eri työvaiheissa sekä materiaalitoimituksissa.
Henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen
toteuttamiseksi. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun
rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisen tietosuojaa ja tietosuojaselostetta koskevan sopimuksen
mukaisesti.
Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän
lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös asiakkaan
valtuuttamalle kolmannelle osapuolelle asiakkaan kirjallista pyyntöä vastaan.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoa ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu yritystoiminnassa normaalien hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Rekisteriin pääsee ainoastaan omilla käyttäjätunnuksillaan erikseen määritellyt Polygon Finland
Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu.

10. Rekisteröidyn tarkastus- ja muut oikeudet
Tiedustelut koskien henkilötietoja tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen
“finland@polygongroup.com” sekä varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen ennen tietojen
luovuttamista tai niitä koskevien muutospyyntöjen toteuttamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Ota yhteyttä!