Asbesti on aina ammattilaisen asia

Suomen rakennuskannassa on vielä jäljellä paljon rakennuksia, joissa on terveydelle erittäin haitallista asbestia. Lue, mitä asbesti on, mitä laki sanoo sen käsittelystä ja mitä asbestia sisältävien kohteiden remontti- ja purkutöissä on otettava huomioon.

asbesti on aina ammattilaisen asia polygon tehokuivaus

Asbesti ja sitä koskeva laki

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota Suomessakin käytettiin rakentamisessa 1990-luvulle asti. Asbestista tekivät erittäin suositun sen monet hyvät ominaisuudet: Se on paloturvallista, kestävää, edullista ja helposti työstettävää. Asbestia käytettiin mm. rakennusten palonsuojauksessa, ilmanvaihtokanavien eristyksissä ja akustiikkamateriaaleissa.

Ajan myötä kuitenkin huomattiin, että asbestikuidut ovat terveydelle haitallisia. Asbestin pienet kuidut ohittavat hengityselinten suojamekanismit ja päätyvät pysyvästi keuhkoihin, missä ne aiheuttavat muun muassa syöpää, mutta vasta pidemmällä viiveellä. Yleensä oireilu alkaa vasta kymmenien vuosien kuluttua altistumisesta.

Nykyään asbestityöt ovat tarkasti säänneltyjä ja luvanvaraisia. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994 ja samalla asbestikartoituksista tuli lain mukaan pakollisia. Asbestilaki koskettaa kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Laki velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina ennen kuin tällaisissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin.

Toisin kuin aiemmin, nykyisin ei ole sallittua jättää asbestikartoitusta tekemättä siinäkään tapauksessa, että purkutyöt sovittaisiin joka tapauksessa tehtävän asbestipurkuna. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, kuten poraus ja hionta.

Jätä asbestin käsittely ammattilaiselle

Asbestin käsittelyyn vaaditaan erillinen asbestikoulutus. Asbestipurkukoulutuksen käyneet purkutyöntekijät saavat kattavan koulutuksen säädöksistä, oikeista purkumenetelmistä ja asbestin vaarallisuudesta.

Ammattilainen siis tietää asbestin purkuun liittyvät riskit ja etenkin sen, miten niiltä voidaan välttyä. Asbestia purettaessa on muistettava, että jos purkua ei suoriteta oikeaoppisesti, vaarannetaan sekä oma että ympärillä olevien ihmisten terveys. Asbestille altistumisen haitat voivat tulla ilmi vasta vuosikymmenien päästä – ilman että henkilö edes tietää altistuneensa.

Asbestipurkukohteissa suojaudutaan normaalia purkua paremmin. Asbestipurkajan henkilösuojaimiin kuuluvat moottoroitu hengityssuojain, suojapuku, suojajalkineet ja suojakäsineet. Asbestijätteet pakataan kestävään ilmatiiviiseen säkkiin, jotta kuituja ei pääse leviämään jätteiden poiston yhteydessä.

Henkilöiden suojaamisen ohella myös tilojen ja muiden käyttäjien turvallisuus on tärkeä asia. Tilat, joissa asbestia puretaan, osastoidaan muusta tilasta ja osastoitu alue alipaineistetaan. Näin varmistutaan siitä, ettei kuituja pääse ilmavirtojen mukana ympäröiviin tiloihin. Alipaineistusta valvotaan tallentavalla paine-eromittarilla. Osastoidun alueen kulkuaukolle asennetaan kolmiosainen sulkutunneli, jonka tarkoitus on varmistaa, että asbestipurkajien mukana ei tule kuituja osaston ulkopuolelle. 

Kun työn suorittaa vastuuntuntoinen ammattilainen, voidaan varmistua siitä, että tilan käyttäjät eivät altistu asbestipölylle. Polygon kuuluu asbestipurkutyöluparekisteriin ja huolehtii asbestia koskevista velvoitteista aina asianmukaisesti. Lue tekemistämme asbestikartoituksista lisää täältä.

Toimi näin, kun epäilet kohteessasi olevan asbestia

Jos olet aikeissa ryhtyä tekemään tai teettämään rakenteisiin kohdistuvaa remonttia, purkutöitä tai muita pintoja rikkovia töitä rakennuksessa, joka on rakennettu ennen vuotta 1994, ota ensimmäisenä yhteyttä asbestipurkutyöluvan omaavaan yritykseen. On muistettava, että asbestipurku vaatii aina asbestikartoituksen. Taloyhtiöissä on syytä keskustella asiasta isännöitsijän kanssa.

Aluksi asbestialan ammattilainen tekee kohdekohtaisen arvion ja ehdottaa jatkotoimia. Usein kohteeseen tulee asbesti- ja haitta-ainekartoittaja, joka ottaa tarvittavat näytteet ja tekee kohteeseen kartoituksen muiden mahdollisten haitta-aineiden osalta. Asbesti todetaan näytteistä laboratoriokokeilla ja kohteesta tehdään aina pöytäkirja. Asbestipurun jälkeen asiakas saa myös aina loppumittauksesta todistuksen, jossa todetaan, että tila on turvallinen.

Vaikka asbestin vaatimat työvaiheet vievätkin aikaa remonttiprosessissa ja saattavat erityisesti kokemattomalle rakentajalle aiheuttaa harmaita hiuksia, asbestikartoitusta ei missään nimessä pidä jättää väliin. Hyvällä suunnittelulla ja tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken voidaan varmistaa se, ettei asbesti aiheuta suuria viivästyksiä ja se otetaan huomioon jo projektin aikataulutuksessa ja kustannuksissa.

Asbestin käsittelyn ammattilaisen kanssa varmistat projektisi sujuvuuden asbestin vaatimista toimenpiteistä huolimatta. Ota meihin yhteyttä jo hyvissä ajoin projektia suunnitellessasi numeroon 020 7484 01

Soita Polygonille Lähetä viesti

Tutustu vahinko-oppaaseen, tietoon hajunpoistosta ja desinfioinnista ym. sisältöön:

Ota yhteyttä!