Putkivuotojen ennaltaehkäisy

Käyttövesiputkiston vuoto on yksi tavallisista vesivahinkojen syistä. Putkivuodoista johtuvat vesivahingot ovat myös usein laajoja, sillä ne saattavat jäädä huomaamatta ja syntyä pitkällä aikavälillä.

putkivuotojen ennaltaehkäisy polygon

Ajallaan tehty putkiremontti on paras tapa ennaltaehkäistä putkivuotoja

Varmin tapa pienentää putkivuotojen riskiä on uusia teknisen käyttöikänsä päähän tulleet putket ajallaan. Putkien keskimääräinen elinkaari on noin 30–50 vuotta, ja viimeistään tässä vaiheessa putkiremontti on viisasta toteuttaa vahinkojen välttämiseksi.

On tärkeää, että putkiremontit ja pienempimuotoisetkin vuotavien putkien korjaukset tehdään ammattimaisesti ja oikein. Tällä on merkitystä paitsi onnistuneen lopputuloksen, myös vakuutuksen näkökulmasta. Vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa vahinkoja, jos asennustyö on tehty itse. Korjaustöissä on myös olennaista huomioida laajempi kokonaisuus eikä vain vuotavaa kohtaa.

Myös vettä käyttävien laitteiden poisto- ja tulovesiputket on syytä uusia säännöllisesti, sillä niidenkin iäkkyys lisää vesivahingon todennäköisyyttä. Yli viisi vuotta vanhan astianpesukoneen poistoputki on jo vuotoriski.

Lue lisää tyypillisten vesivahinkojen estämisestä.

Pidennä putkiston elinkaarta

Putkiston käyttöikään on mahdollista vaikuttaa tuntuvastikin omalla toiminnalla ja huolellisuudella. Putkivuotojen ennaltaehkäisemiseksi käyttövesiputkiston ja lämpöverkon kunto kannattaa tarkastaa säännöllisesti, samoin putkiston paineet sekä käyttövesi- ja lämmitysputkiston varoventtiilin toimivuus.

tiskikone putket letkut vuoto vesivahinko polygonTiskikoneen ja pyykinpesukoneen letkut ovat tyypillisiä vesivahinkojen aiheuttajia, joten niitä on myös syytä pitää silmällä. Astianpesukonetta ja pyykinpesukonetta tulisi käyttää vain silloin, kun joku on kotona, ja sulkea vesihana heti käytön jälkeen.

Turhat putkiston mekaanisen rasituksen aiheuttajat kannattaa pyrkiä poistamaan. Jos esimerkiksi putken kannakkeet ovat löysällä, paineen muutos rasittaa putkea joka kerta, kun vesihana avataan. Ajan mittaan se voi johtaa putken rikkoutumiseen. Keittiön alakaapissa kulkevat putket ovat myös tyypillisesti alttiina rasituksille, kuten roska-astian liikuttelusta aiheutuville kolahduksille. Jos allaskaapissa olevia putkia ja viemäreitä ei ole kannakoitu asianmukaisesti, voi tämä johtaa kielteiseen korvauspäätökseen vahinkotapauksessa.

Kun kotoa ollaan pidempään poissa, putkiston pääsulku kannattaa sulkea siksi aikaa ja valuttaa putket tyhjiksi. Sama kannattaa tehdä myös kesämökillä, kun se jää talveksi tyhjilleen. Pääsulku sijaitsee yleensä vesimittarin läheisyydessä tai lämmönjakohuoneessa.

Estä putkien jäätyminen talvella

Talvi voi olla putkistoille haastavaa aikaa, kun pakkaset lisäävät putkirikkojen riskiä. Riskipaikoissa olevat, jäätymiselle alttiina olevat putket tulisi eristää huolellisesti, esimerkiksi autotallit ja varastot, joita pidetään viileämpinä. Termostaatilla varustettuja pakkasvahteja voi käyttää apuna jäätymisvaurioiden ennaltaehkäisyyn.

Kovimmilla pakkasilla putkien umpeen jäätymistä voidaan estää myös valuttamalla vettä, jos tiedetään riskin olevan olemassa. Pienikin virtaus riittää tähän, sillä liikkeessä oleva vesi ei jäädy.

Putket kannattaa eristää kohdissa, joissa ne ovat alttiimpia kylmälle. Tilannetta voi parantaa putkien jäätymisen ennaltaehkäisyyn tarkoitetuilla sähkövastuksilla, joita saa alan ammattilaisten asentamina. Maassa kulkevia putkia voidaan eristää esimerkiksi styroksilla. Myös lumi suojaa putkia, mutta vähälumisina talvina putkien jäätymisen riski on aina suurempi.

Lue lisää putkien jäätymisen ennaltaehkäisystä täältä.

Milloin on syytä epäillä putkivuotoa?

putkivuotojen ennaltaehkäisy vuodonhaku polygonJos huomaat veden kulutuksen olevan yllättävän suurta, se voi olla merkki putkivuodosta. Vedenkulutuksen seuraamiseen älykkäät, optiset vesimittarit ovat hyvä vaihtoehto. Mittari tunnistaa vuodon ja hälyttää siitä välittömästi ennen kuin vahinko ehtii pahaksi. Riskialttiisiin paikkoihin, kuten tiskikoneiden yhteyteen, voidaan myös asentaa vuotovahtijärjestelmiä, jotka tunnistavat vuodon ja sulkevat silloin päävesijohdon automaattisesti.

Vesikiertoisen lämpöverkon painetta puolestaan kannattaa tarkkailla painemittarista. Paineen putoaminen verkosta voi kertoa joko lämpöverkon paineastian viasta tai verkostovuodosta. Lähtökohtaisesti - mikäli lämmitysverkon paine laskee, suljetun järjestelmän vesi vuotaa jonnekin.

Kun putkivuoto ehtii silti sattua

Jos huomaat kodissasi putkivuodon aiheuttaman vesivahingon, ensimmäisenä toimenpiteenä rajoita vahingon laajuutta niin paljon kuin pystyt. Käänny sen jälkeen viipymättä Polygonin puoleen.

Polygonin asiantuntijat tavoitat vuorokauden jokaisena aikana - työaikaan numerosta 020 7484 01 ja työajan ulkopuolella päivystysnumerosta 020 7484 00

Tutustu vesivahinkopalveluihimme tästä.

Lue lisää vesivahingoista ja niiden ehkäisemisestä:

Miten kotivakuutus vastaa vesi- ja palovahingon sattuessa?

Ehkäise vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden syntyminen

Soita Polygonille Lähetä viesti

Opi huomaamaan vesivahingon merkit ja välttämään vesivahinkoja. Tietoa myös mm. erilaisista kuivaimista ja kuivauksesta.

Ota yhteyttä!