Pientalojen ilmanvaihto ja sisäilman laatu

Yksi yleisimpiä sisäilmaongelmien syypäitä pientaloissa on huonosti toimiva ilmanvaihto. Jos kodin sisäilma tuntuu tunkkaiselta, tilassa oleskelu aiheuttaa oireita tai näkyvissä on kosteusvaurioita, on syytä ryhtyä toimenpiteisiin!

pientalojen ilmanvaihto ja sisäilman laatu polygon

Pientalojen ilmanvaihdon haasteet

Pientaloissa ilmanvaihto hoituu joko painovoiman avulla tai koneellisesti. Kumpaankin tapaan liittyy muutamia sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotka olisi hyvä tunnistaa ja huomioida.

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa poistoilma johdetaan ulos venttiilien kautta ja korvausilma ulkoa sisälle tulee ilma-aukkojen kautta. Ilmanvaihdon toiminta perustuu pitkälti ulko- ja sisäilman lämpötila- ja paine-eroihin, joten sen toimivuus vaihtelee säiden ja vuodenaikojen mukaan. Tehokkaimmillaan se on talvella ja tuulisella säällä.

Talvella pientaloon sisään tuleva korvausilma saattaa olla hyvinkin hyistä, ja kiusaus tukkia venttiilejä voi olla suuri. Pitää kuitenkin muistaa, että ilmanvaihto on kokonaisuus. Jos sen toiminta häiriintyy, raikkaan ulkoa tulevan korvausilman sijasta sisälle kulkeutuu ilmaa paikoista, josta sitä ei haluta kulkeutuvan, esimerkiksi talon alapohjan kautta. Tällöin vaarana on, että sisälle kulkeutuu myös ilman laatua heikentäviä mikrobeja ja ikäviä hajuja.

Koneellisen ilmanvaihdon toimivuuteen eivät vaikuta säät tai vuodenajat. Sen haasteet liittyvät usein huoltoon – tai oikeammin sen puutteeseen. Koneellinen ilmanvaihto vaatii säännöllistä huoltoa, jotta sen painetasot pysyvät optimaalisina. Jos säädöt eivät ole kohdillaan, vastassa on samanlaisia ongelmia, joita kohdataan myös painovoimaisen ilmanvaihdon toimintahäiriöiden yhteydessä: korvausilmaa alkaa imeytyä sisälle vääristä paikoista.

Huonon sisäilman tunnusmerkit 

Terveen sisäilman merkki on se, ettei siihen tule juurikaan kiinnitettyä huomiota. Se ei haise miltään, eikä tunnu tunkkaiselta tai kostealta. Jos sisäilmassa tuntuu olevan mitään outoa, on se aina merkki siitä, että asiaa olisi syytä selvittää.

Yksi ilmanvaihdon toimintahäiriön oireista on kosteus. Kun ilma ei vaihdu riittävän tehokkaasti, sisäilma tuntuu kostealta ja kosteutta alkaa kertyä myös talon rakenteisiin. Kosteusvaurioiden tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi halkeilevat ja irtoilevat pinnoitemateriaalit, kupruileva parketti, hilseilevä maali tai pintojen värimuutokset. Erityisesti kosteiden tilojen pintojen kanssa kannattaa olla tarkkaavaisena: pienikin vika johtaa nopeasti suurin vaurioihin, kun kosteus on jatkuvasti läsnä.

huonon sisäilman tunnusmerkit polygon

Huonolaatuinen sisäilma saattaa aiheuttaa talon asukkaille monenlaisia terveyshaittoja. Esimerkiksi silmien ärsytys, päänsärky ja väsymys ovat yleisiä oireita. Jos tällaisia oireita ei ole muissa tiloissa aikaa viettäessä, on syytä tutkituttaa kodin sisäilman laatu pikaisesti.

Miten toimia, kun ilmanvaihdon toimivuus arveluttaa

Toimivalla ilmanvaihdolla on valtava merkitys niin talon kuin sen asukkaidenkin terveyteen. Jos sisäilman laatu epäilyttää vähänkin, kannattaa asiaan reagoida.

Yksinkertainen tapa testata ilmanvaihdon toimivuutta on asettaa paperiarkki poistoventtiilin päälle. Kun se pysyy imun voimasta paikallaan, ilmavaihto toimii. Jos arkki putoaa, ota yhteyttä sisäilmaongelmien asiantuntijaan.

Polygonin sisäilmapalvelut pientaloille

Polygonin sisäilmakatselmus on pientalolle sopiva, matalan kynnyksen sisäilman kartoitus. Siinä selvitetään, onko jatkotoimenpiteille tarvetta – ja jos on, millaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Lue lisää Polygonin sisäilmakatselmuksesta täältä!

Sisäilmatutkimus on katselmusta järeämpi toimenpide. Kohteeseen tutustumisen jälkeen laaditaan aikataulutettu tutkimussuunnitelma. Tutkimuksessa paneudutaan kattavasti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimusmenetelmiimme kuuluvat esimerkiksi kosteusmittaukset, ilmanvaihdon toimivuuden arviointi ja näytteidenotto. Asiakas saa tutkimuksen jälkeen raportin mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen. Lisää tietoa sisäilmatutkimuksesta!

Soita Polygonille Lähetä viesti

Tutustu aiheisiin sisäilmasta, huonosta sisäilman laadusta, homeesta, ilmanvaihdosta, sisäilmatutkimuksesta ja ilmanpuhdistimista.

Ota yhteyttä!