Kosteusmittaus

Olosuhdehallinta
Service icon

Kosteusmittaus osana olosuhdehallintaa

Kosteusmittaus on tärkeässä roolissa onnistuneissa rakennusprojekteissa: kosteusmittauksilla varmistetaan, että rakenteet ovat kuivat. Sitä kautta rakentamisen aikataulu sekä laatu pystytään optimoimaan parhaaksi mahdolliseksi.

Rakenteiden kosteusmittaus

Suoritamme kosteusmittauksia kiinteistöissä sekä rakennusvaiheessa että vesivahinkoepäilysten yhteydessä. Kosteusmittaus on pätevien kosteusmittaajien työtä, ja viime vuosina ammattitaidolla tehdyn kosteusmittauksen merkitys onkin alkanut nousta sen ansaitsemaan arvoon.

Rakentamisen laatuun kosteudenhallinnalla on suuri vaikutus. Huolehtimalla kosteusmittauksista rakentamisen eri vaiheissa lopputuloksen laadusta voidaan olla varmoja, ja rakenteisiin jääneiden kosteuden aiheuttamilta sisäilmaongelmilta vältytään.

Kosteusmittaus työmaalla tuo varmuutta

Rakennustyömaalla kosteusmittauksilla varmistetaan, milloin rakenteet ovat riittävän kuivat pinnoitettaviksi. Vaikka aikataulut ovat tiukat, ei rakenteiden kuivumista voi jättää kesken ja siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. Mikäli rakenteiden kosteusprosentti on korkea ja kuivumista täytyy nopeuttaa, voimme asentaa kohteeseen koneellisen kuivauksen ja tarvittaessa myös lämmityksen.

Kosteusmittauksen tuloksista toimitamme asiakkaalle kirjallisen raportin. Tulosten pohjalta sopiva kuivausratkaisu pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti sekä lopputuloksen että kustannusten kannalta.

Betonin kosteusmittaus

Betonivalun kuivuminen on rakennustyömaalla usein etenemisen kannalta kriittisin asia. Betoni kuivuu hitaasti, ja olosuhteet sekä betonivalun alla oleva pohja vaikuttavat suuresti kuivumisaikaan.

Kun betonin riittävän matalasta suhteellisesta kosteusprosentista halutaan varmistua, rakenteelle suoritetaan betonin kosteusmittaus. Ammattilaisen toteuttama kosteusmittaus on ainoa tapa saada tietoa betonin kuivumisesta, ja kosteusmittaus tulisikin tehdä aina ennen pintamateriaalien asennusta betonin päälle.

Sekä kosteusmittaus porareikämittauksena että kosteusmittaus näytepalamenetelmällä kuuluvat palveluihimme. Menetelmä valitaan ensisijaisesti tilaajan oman näkemyksen tai asiakasyrityksen ohjeen mukaan. Myös kohteen kosteuskoordinaattori tai valvoja saattaa määritellä, että mitä kosteusmittausmenetelmää käytetään. Jos asiakkaalla ei ole toivetta mittaustavasta, asiantuntijamme, joilla on rakenteiden kosteuden mittaajan sertifikaatti, suosittelevat työmaan olosuhteiden mukaista kosteusmittausmenetelmää.

kosteusmittaus_näytepalamittaus_polygon   kosteusmittaus_betonin kosteusmittaus_polygon

Kosteusmittaus IoT-teknologiaa hyödyntäen

Hyödynnämme myös IoT-teknologiaa rakenteiden kosteuden mittaamisessa. IoT tarkoittaa internetverkon laajentamista laitteisiin, joiden ohjaus ja sensorointi sekä olosuhdemittaus kosteusmittauksineen ovat mahdollisia internetverkon kautta.

IoT-järjestelmä tuottaa rakentamisen kaikkien vaiheiden aikana etäluettavaa dataa rakenteiden ja ilmatilan olosuhteista, mm. kosteudesta ja lämpötilasta. Näin saadaan koko ajan luotettavaa, reaaliaikaista tietoa kuivumisen etenemisestä. IoT:n avulla kosteusmittaus on entistä sujuvampaa ja työvaiheiden optimointi helpompaa.

Palvelemme kosteusmittauksissa ja kaikessa olosuhdehallinnassa

Ensimmäisenä Suomessa – ja nyt yli 45 vuoden ajan – olemme ratkaisseet kosteusongelmia pienistä vesivahingoista aina teollisuuden haastaviin tarpeisiin asti. Kosteusmittausten lisäksi tarjoamme asiakkaille koko olosuhdehallinnan palveluvalikoiman käyttöön, yksittäisten kuivaus- ja lämmityslaitteiden vuokraamisesta kokonaisvaltaisten olosuhdehallinnan ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen saakka.

Ota yhteyttä asiantuntijaan
Soita: 020 7484 01
Kysy lisää palvelustamme > 

Pintakosteusmittaus antaa osviittaa piilevästä kosteusvauriosta

Jos kiinteistössä ei ole sattunut äkillistä ja huomattua vesivahinkoa, vaan epäillään ajan kanssa rakenteisiin kertynyttä kosteusvauriota, pintakosteusmittaus tarjoaa tietoa rakenteiden pintojen kosteudesta. Pintakosteusmittaus ei riko tutkittavia pintoja, vaan tutkimuslaitteisto analysoi kosteuden pinnan päältä.

Lue lisää vahinkoepäilyksiin liittyvistä kosteusmittauksista>>

Tutustu muihin olosuhdehallinta-palveluihimme

Ota yhteyttä!