Kosteus

Kosteus – Ihmiselle miellyttävä suhteellinen kosteus (eng. relative humidity, RH) on noin 50 %.

kosteus polygon

Määrätyssä lämpötilassa ilma voi sisältää vain tietyn maksimimäärän vesihöyryä. Mitä korkeampi lämpötila, sitä enemmän vesihöyryä ilma pystyy sitomaan. Kyllästymiskosteudeksi nimitetään sitä ilman tilaa, jolloin ilma ei pysty sitomaan enempää vesihöyryä. Tässä olotilassa ilman RH on 100 %, ja vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi. Kyseistä lämpötilaa kutsutaan kastepistelämpötilaksi.

RH on vesihöyryn osapaineen ja kyllästyspaineen suhde määrätyssä lämpötilassa. Se ilmaistaan prosentteina.

Betonin suhteellisesta kosteudesta puhuttaessa tarkoitetaan betonin huokosen ilmatilassa vesihöyrynä olevaa kosteutta.

kosteusmittari_polygonKaikki materiaalit asettuvat aikanaan määrättyyn tasapainokosteuteen, joka on riippuvainen ympäröivän ilman tilasta. Tasapainokosteustila ei ole pysyvä, vaan muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Suhteellinen kosteus vaihtelee ja muutokset jopa vuorokauden aikana voivat olla suuria. Materiaalin kosteustasapaino seuraa näitä muutoksia, mutta paljon hitaammin pitkällä aikavälillä. Selvä muutos on havaittavissa eri vuodenaikojen välillä. Kesällä ilmassa on enemmän kosteutta kuin talvella.

Materiaalien ominaisuuksiin suhteellisen kosteuden vaikutus on ratkaiseva. Tärkeimpiä ovat lämmönjohtavuus, sähkönjohtavuus, lujuus, ilmanläpäisevyys ja säilyvyys. Esimerkiksi raudan ruostuminen ja mikrobien kasvu orgaanisessa materiaalissa ovat liian korkean suhteellisen kosteuden aikaansaamia ilmiöitä.

Ylimääräinen kosteus voidaan poistaa

Ylimääräisen kosteuden poistaminen materiaaleista ja rakenteista voidaan tehdä asianmukaisilla kuivausmenetelmillä Polygonin toimesta. Tämä on tärkeää jo kiinteistön rakennusvaiheessa sekä luonnollisesti vesivahingon sattuessa. Rakenteiden ja materiaalien kosteustason ja kuivaustarpeen pystymme määrittelemään kosteusmittausten perusteella.
Korkeasta ilman kosteudesta kesällä saattaa aiheutua teollisuudessa ongelmia tuotanto- tai varastotiloissa. Usein niihin on asennettu kiinteästi ilmakuivaaja, mutta kesällä voi käydä niin, että sen kapasiteetti ei riitäkään. Tällöin kosteudenhallintaan kannattaa vuokrata tilapäisesti lisäkuivauskalustoa Polygonilta.

Jos olet kiinnostunut kuivaus- ym. aiheeseen liittyvistä palveluistamme, ota yhteys lähimpään toimipaikkaamme. Yhteystiedot.

Tutustu aiheeseen liittyviin palveluihimme:
Rakennusaikaiset palvelut
Palvelut vesivahingoissa
Tilapäinen kosteudenhallinta

Soita Polygonille Lähetä viesti

Perehdy kosteusvaurioihin ja niiden syihin sekä siihen mitä kosteus on.

Ota yhteyttä!