Sisäilma-asiantuntijan työ on palkitsevaa salapoliisityötä

Sisäilmaongelmatapaukset ovat mysteerejä, joiden ratkaiseminen vaatii huolellista paneutumista, sopivien menetelmien valitsemista ja oikeiden johtopäätösten tekemistä havaintojen pohjalta. Siksi ne ovatkin äärimmäisen mielenkiintoisia.

Sisäilma-asiantijan työ on palkitsevaa polygon

Sisäilma-asiantuntijan työssä yhdistyvät itsenäisyys ja kollegoiden tuki

Yhdessä Polygonin toimipaikoista sisäilma-asiantuntijana työskentelevän 'Leenan' tyytyväisyys alaansa näkyy varmasti parhaiten siinä, että tällä hetkellä takana on jo 13 vuotta työtä Polygonilla ja yhteensä 20 vuotta sisäilma-asioiden parissa.

”Olen ollut Polygonilla vuodesta 2007. Sitä ennen olin saman alan hommissa toisessa sisäilmatutkimuksia tekevässä yrityksessä, ja paikkakunnan vaihdon yhteydessä hain töitä Polygonilta. Tykkäsin työstä ja halusin tehdä samoja hommia edelleen”, 'Leena' perustelee.

Sisäilma-asiantuntijana 'Leenan' työnkuvaan kuuluu sisäilmatutkimusten ja rakenteiden kuntotutkimusten tekoa sekä muita sisäilmaan ja rakennuksiin liittyviä tutkimuksia. Työ on itsenäistä, mutta Polygonilla tukea ja apua on aina saatavilla kollegojen verkostolta.

”Toimipaikassamme on toinenkin tutkija. Teemme paljon yhteistyötä toimipaikan rakennuspuolen tiimin kanssa, sillä kuntotutkimuksissa tarvitaan usein rakenneteknisiäkin tutkimuksia”, 'Leena' kertoo.

”Yhteistyö on tiivistä myös muiden eri puolilla Suomea työskentelevien polygonilaisten kesken, ja erityisesti sisäilmatiimin henkilöiden kanssa vaihdamme usein ajatuksia ja kysymme toisiltamme neuvoja. Meillä on yhteinen WhatsApp-ryhmä, johon voi heittää kysymyksiä. Sieltä saa heti apua työtehtäviin: yleensä joku soittaa saman tien ja auttaa asiassa.”

Jatkuvaa oppimista ja puolueetonta asiantuntijuutta

'Leenan' työpäivien sisältö jakautuu aika tarkalleen puoliksi kentällä toteutettavaan tutkimustyöhön ja niistä tehtävään raportointiin.

”Työpäiviä on kahdenlaisia: kenttätyöpäivinä teen sisäilma- ja kuntotutkimuksia, ja silloin koko työpäivä yleensä menee kentällä. Sitten on taas niitä päiviä, joina teen koko päivän raportointihommia toimistolla. Joskus voi myös olla puoli päivää tutkimuksia ja toinen puoli raportointia. Vaihtelevuus on muutenkin yksi työn parhaista puolista: meillä on paljon erilaisia kohteita, mikä tekee työstä monipuolista.”

Monipuolisuuden myötä työssä myös oppii paljon.

”Sisäilma-asiantuntijan työssä tulee koko ajan vastaan uusia asioita, joten työ ei missään nimessä ole yksitoikkoista. Tietoa kertyy jatkuvasti lisää, kun omaa työtehtävää miettiessä joutuu ottamaan selvää asioista ja kysymään neuvoja kollegoilta”, 'Leena' kertoo.  

”Sen lisäksi Polygon antaa hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen. Itse olen saanut suorittaa työajalla rakennusterveysasiantuntijapätevyyden, jonka työnantaja on kustantanut. Kahdesti vuodessa meillä kokoontuu firman sisäinen sisäilma-asiantuntijoiden työryhmä, jossa on tarjolla koulutusta ja tiedonjakoa kollegoiden kesken. Meillä on myös mahdollisuus osallistua vuosittain muihinkin koulutuksiin, kuten sisäilmastoseminaariin.”

Tärkeimmiksi periaatteiksi työssään 'Leena' nostaa rehellisyyden ja puolueettomuuden.

”Niihin sisäilmatutkijan työ perustuu. Sisäilma-asioissa on usein kaksi eri osapuolta, joilla on eri intressit tutkimusten suhteen – esimerkiksi rakennuksen omistaja ajattelee asiaa eri näkökulmasta kuin tilojen käyttäjät. Kun selvitetään rakennuksen kuntoa vaikkapa asuntokauppariitatapauksessa, on tärkeää olla täysin puolueeton. Johtopäätösten pitää aina perustua tutkimuksen osoittamiin faktoihin.”

Jokainen kohde on yksilöllinen haaste

Ehdottomasti parhaaksi puoleksi työssään 'Leena' nimeää sen, että ongelmien ratkaisemiseksi saa tehdä mielenkiintoista salapoliisityötä. Toisaalta samalla se on myös työn haastavin asia.

”Syyn löytäminen mutkikkaassa sisäilmaongelmatapauksessa on kaikkein parasta tässä työssä.

Joka kohteessa on aluksi mietittävä, miten kokonaisuutta lähdetään ratkomaan. Ei ole itsestään selvää, saadaanko valituilla menetelmillä ratkaisua ongelmaan, sillä asiat eivät yleensä ole yksinkertaisia. Vaikka meillä on käytössämme laaja skaala erilaisia tutkimusmenetelmiä, jokaisessa kohteessa on valittava, mitkä niistä kannattaa ottaa käyttöön: sisäilmatutkimukset, rakennetutkimukset, olosuhdemittaukset tai vaikka käyttäjäkysely – melkeinpä vain mielikuvitus on rajana. Ei kuitenkaan ole kenenkään etu, että kaikkia menetelmiä otettaisiin heti käyttöön.”

”On mietittävä sitäkin, mikä on tutkimuksen ja työn tavoite. Mikä on rakennuksen tulevaisuus ja kuinka paljon siihen halutaan panostaa?” 'Leena' lisää.

Myös asiakkaille ratkaisujen löytyminen sisäilmaongelmiin on palkitsevaa, ja heiltä tullut palaute on lähes kokonaan positiivista.

”Yleensä aina tutkimuksista on löytynyt selittäviä tekijöitä siihen, miksi ongelmaa koetaan.

En edes muista, milloin olisin saanut negatiivista palautetta. Positiivista on kyllä tullut: esimerkiksi tutkimuksen kattavuutta tai raportin laatua on kehuttu. Myös rakentavaa, esimerkiksi raporttien rakennetta koskevaa palautetta olen ottanut mielelläni vastaan.”

Luotettava työnantaja, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen

Polygonilla työskentelyn plussina 'Leena' pitää erityisesti osaavien työkavereiden verkostoa ja luotettavuutta työnantajana. Polygonille töihin hakemista miettiville 'Leena' antaa työnantajastaan vahvan suosittelun.

”Täällä on hyvä työyhteisö ja työkavereilta on aina saatavilla tukea, vaikka he ovatkin eri puolilla Suomea. On sama, mikä asia tulee työssä vastaan – aina tulee mieleen joku henkilö, jolta voi kysyä neuvoa. Talon sisällä on todella paljon vankkaa asiantuntemusta, ja koulutusmahdollisuuksia on myös tarjolla runsaasti.”

”Oma kokemukseni on, että Polygon on luotettava työnantaja, ja olen itsekin ollut pitkään talossa. Minulla ei ainakaan ole mitään moitittavaa.”

Ota yhteyttä!