Olosuhdehallinta

Nopeutta - laatua - kustannussäästöjä.

Olosuhdehallinta

Olosuhdehallinta-ratkaisuihimme kuuluu rakennuksen, tilojen tai vaikkapa putkien lämpötilan ja/tai kosteuden hallinta kuivauksen, kostutuksen, jäähdytyksen, lämmityksen ja etävalvonnan avulla.

Toimeksiannot ovat vaihtelevia, ja ne voivat kestää muutamista päivistä useisiin kuukausiin tai jopa kauemmin.

Toimeksiantoon voi kuulua esimerkiksi rakennustyömaan lämmityksestä vastaaminen ulkoilman lämpötilan laskiessa nollan alapuolelle, kosteuden vähentäminen öljynporauslautalla maalaustöitä varten tai elintarviketehtaan tuotanto- tai varastotilojen kosteustason hallinta kosteina kesäkuukausina.

Olosuhteiden hallinnassa tarvitaan hyvää asiantuntemusta sen varmistamiseksi, että käytetään sopivia laitteita ja menetelmiä, joilla päästään haluttuun lopputulokseen. Tarvitaan laajaa tietämystä rakentamisesta, rakenteista, ilman liikkumisesta, kosteudesta ja sen käyttäytymisestä erilaisissa materiaaleissa ja olosuhteissa sekä tilavuuksista, kuivaustekniikasta ja ulkoilman lämpötilan sekä kosteustason vaikutuksesta.

Varmistamme jatkuvien mittausten ja seurannan avulla, että kohteen olosuhteet pysyvät sopivina koko toimeksiannon ajan. Vastaamme kohteen kosteustasosta, lämpötilasta ja valvonnasta ratkaisujemme ja asianmukaisten laitteiden avulla.