Sisäilman seuranta IoT-palveluna

Sisäilmapalvelut
Service icon

Sisäilman seuranta IoT-palveluna

Polygon tarjoaa luotettavan ja asiakkaalle vaivattoman sisäilman IoT-seurantapalvelun. Sisäilmakeskusteluissa on arvioitu, että jopa 75% allergia- ja astmasairauksien altistumisesta tulee sisäilman kautta. Tällä on todella suuri kansantaloudellinen vaikutus puhumattakaan asumisviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Kaikkien tulee saada oleskella tiloissa, jotka ovat turvallisia.

Tiedotusvälineissä näemme tapauksia, joissa rakennuksia puretaan sisäilmaongelmien takia. Sisäilmaongelmia pelätään syystäkin, mutta me Polygonilla uskomme, että niistä avoin puhuminen on paras tapa terveellisten rakennusten tekemiseen. Siinä tutkimuksilla ja ennakoivilla toimenpiteillä on todella tärkeä rooli. Näissä toimenpiteissä taas IoT-pohjaisilla mittalaitteilla on suuri merkitys. (IoT = Internet of Things)

Käyttämämme langattomat mittarit ovat huomaamattomia ja helppoja asentaa. Tieto tallentuu sivustolle ja on aina käytettävissä. Valitsemalla Polygonin sisäilman seurantapalvelun varmistut siitä, että sisäilmasi on ammattilaisten käsissä. Palvelu sisältää laitteiden toimituksen ja asennuksen sekä laitteet ja seuranta-analytiikan.

Asiakkaan tarpeiden mukaiset mittaukset

Mitattavat suureet määritetään asiakkaan tarpeen pohjalta. Yleisistä olosuhteista seurataan lämpötilaa ja kosteutta. Tämän lisäksi tarpeen mukaan seurattavia tekijöitä ovat mm. hiilidioksidi, partikkelit, TVOC sekä paine-ero sisätilan ja ulkoilman välillä.

Mittarit toimivat pilvipohjaisesti. Asiakas voi lähes reaaliaikaisesti seurata kiinteistönsä olosuhteita oman käyttöliittymänsä tai sovelluksen avulla. Seuranta tarjoaa tarkan analytiikan ja historiatiedon.
Mitattaville arvoille voidaan asettaa hälytysrajat, joiden ylittyessä tai alittuessa asiakas saa hälytyksen tekstiviestinä tai sähköpostina. Tarvittaessa hälytys voidaan ohjata tulemaan myös Polygonille.

Asiakashyödyt

  • Modernit langattomat mittarit
  • Helppo leasing-sopimus, johon kuuluu mittareiden ylläpito
  • Helppokäyttöinen asiakasnäkymä selaimen kautta
  • Mittareiden toiminnasta vastaa sisäilma-alan ammattilainen
  • Järjestelmä sopii niin isoihin kuin pieniinkin kohteisiin
  • Olosuhteita optimoimalla ennaltaehkäiset riskejä

Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen

Sisäilman fysiologisilla tekijöillä on suuri vaikutus kokemaamme asumisviihtyvyyteen. Ihminen tunnistaa jo yhden asteen lämpötilamuutoksen asunnon normaalista lämpötilasta ja tunnistamme melko hyvin onko ilma kuivaa vai kosteaa. Asumisviihtyvyyden lisäksi lämpötilalla ja kosteudella on suuri merkitys rakennuksen toimivuuden, terveellisyyden ja energiatalouden kanssa. Jo yhden asteen lämpötilan pudotus säästää noin 5% lämmityskustannuksissa. Toisaalta myös liian kylmä sisäilma voi aiheuttaa rakenteille ongelmia. Sisäilman lämpötilan ja kosteuden seuraaminen ovat rakennuksen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn tärkeimpiä mittauksia.

Sisäilman hiilidioksidimittaus

Väsymystä, päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia? Tuntuuko ilma tunkkaiselta? Kyseessä on todennäköisesti sisäilman hiilidioksidin liiallinen määrä. Tämä korostuu etenkin tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, mutta myös asuinrakennuksissa. Liiallinen hiilidioksidi sisäilmassa johtuu usein puutteellisesta ilmanvaihdosta. Hiilidioksidin mittaamisella sisäilmasta päästään usein kiinni ongelmiin ja myös niiden korjaamiseen.

TVOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Outo haju rakennuksessa? Allergiaoireet aina samassa huoneessa?  Kohtaamme normaalielämässä tuhansia hajuja päivittäin. Toiset ovat miellyttäviä, toiset eivät. Ja lähellekään kaikkia emme edes havaitse. VOC-yhdisteet eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat kaasuja, joita erittyy muun muassa rakennus- ja sisustusmateriaaleista, pesuaineista ja joissain tapauksissa mikrobikasvustosta. Ongelmallisen niistä tekee se ettei niiden määrää voi tunnistaa muuten kuin mittaamalla. TVOC-mittauksilla saadaan helposti paikannettua ongelmien alkulähteet.

Sisäilman pienhiukkaset

Olemmepa sitten ulkona tai sisällä, olemme pienhiukkasten ympäröimiä. Ulkoilman hiukkasmaiset ilmansaasteet ovat nykypäivän suurin ympäristöterveysongelma, joka koskettaa meitä kaikkia. Hiukkasten haitallisuus määräytyy paljolti niiden tyypistä ja koosta. Yleisimpiä haittoja ovat ärsytysoireet ja hengityselinoireet etenkin hengityselinsairailla ja pikkulapsilla. Yleisimpiä oireita ovat kurkun ja silmien kutina, yskä ja nuha. Sisäilman pienhiukkasten määrää voidaan mitata erityisellä mittarilla, joka tunnistaa hiukkasten kokoluokan.

Paine-eromittaus

Kuinka moni tietää rakennuksensa paineolosuhteet? Mitä sillä tiedolla tekee? Paine-erosta rakennuksen sisä- ja ulkotilan välillä ei usein puhuta, kun kyse on rakennuksen sisäilmasta. Silti tämä on hyvin tärkeä tekijä sisäilman puhtauden kannalta. Liian suuri alipaine aiheuttaa korvausilman hallitsematonta liikettä rakenteen läpi ja mahdollistaa mikrobien siirtymisen ilman mukana. Ylipaine taas voi siirtää sisäilman kostetutta rakenteisiin. Paine-eroon vaikuttaa moni tekijä, esimerkiksi tuuli ja ilmanvaihto, ja paine-ero voi vaihdella useaan kertaan päivässä. Tämän takia paine-eroa tulee mitata pitkällä aikavälillä.

Sisäilmaosaamisemme on korkeaa tasoa ja olemme kehittäneet uraauurtavia, tapauskohtaisia ratkaisuja asiakkaiden eduksi. Toteutamme samalla periaatteella tarpeidenne mukaisesti parhaan etäseurantaratkaisun kiinteistöihinne.

Ota yhteyttä! Kysy lisää palvelustamme!
Lähetä yhteystietosi tästä, niin otamme yhteyttä sinuun >> 

Tai soita 020 7484 01

Tutustu muihin sisäilmapalveluihimme

Ota yhteyttä!