Seinärakenteiden kuivaus vesivahinkokohteissa

Erilaiset putkivuodot ja ulkoa tuleva kosteus ovat tyypillisiä seinärakenteiden kuivaustarpeen aiheuttajia. Kuivaus- ja korjaustavan valinnassa ratkaisevaa on erityisesti seinän materiaali. Joskus purkaminen on viisaampaa kuin kuivaaminen.

vesivahinko kastunut seinä kuivaus polygon

Seinä on kastunut vesivahingon takia – mikä neuvoksi?

Kun seinärakenteessa todetaan vesivahinko, ensimmäinen tarvittava toimenpide on vahingon kartoitus. Polygonille soittamalla vahinkoasiantuntijat saa paikalle. Kiireellisissä tapauksissa myös työajan ulkopuolella saa yhteyden Polygoniin soittamalla päivystysnumeroon. Heti aluksi vesivahingosta on hyvä tehdä ilmoitus omaan vakuutusyhtiöön, jos kyseessä on äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. Tutustu tästä tarkemmin ohjeisiin vahinkosaneerauksen tilaajalle.

Jos seinän vesivahinko sattuu taloyhtiössä, prosessi lähtee liikkeelle huoltoyhtiön tai isännöitsijän kautta. Lue lisää vesivahingosta taloyhtiössä täältä.

Vesivahingon kartoitukseen kuuluu vahinkoalueen, vahingon aiheuttajan sekä vahingon laajuuden määrittäminen kosteusmittauksia apuna käyttäen. Myös vakuutusyhtiöt tarvitsevat näitä tietoja pystyäkseen tekemään päätökset vesivahingon korvattavuudesta. Kartoituksen yhteydessä selvitetään lisäksi, millä toimenpiteillä vesivahinko on järkevintä korjata.

Vahingoittuneita alueita lähdetään aluksi purkamaan kartoitusraportin mukaisesti. Puurakenteisten seinien kohdalla kastuneet rakenteet uusitaan pääsääntöisesti, pois lukien hirsirakenteet. Orgaanisena materiaalina puu voi lahota, ja on otollinen alusta mikrobien kasvulle, Äkillisissä vahingoissa hirsiseinän kuivaaminen on kuitenkin toimiva ratkaisu, kuivaus tulee aloittaa välittömästi vahingon jälkeen, jolloin vältytään mahdollisilta mikrobivaurioilta.

Jos seinärakenteet ovat olleet kosteina pidempäänkin, saattaa olla tarpeen tehdä myös tarkempia tutkimuksia, joiden yhteydessä selvitetään materiaalinäytteiden avulla onko rakenteissa mikrobivaurioita. Lue aiheesta lisää täältä.

Seinän vesivahingon kuivaaminen

Ennen purkutöiden aloittamista tehdään suojaukset, vahinkoalueen osastoinnit ja alipaineistus. Kun tarvittavat purkutyöt on saatu tehtyä, päästään aloittamaan seinärakenteiden kuivaus. Käytettävät kuivaimet valitaan kohdekohtaisesti.

seinän vesivahingon kuivaaminen polygonKuten lattiankin kuivaamiseen, myös kivirakenteisten seinien kuivaamiseen käytetään usein levymäisiä, verkkovirralla toimivia lämpölevyjä tai -mattoja, jotka kiinnitetään seiniin. Erikokoisista lämpölevyistä voidaan valita kuivattavaan seinäpintaan parhaiten sopivat koot. Kivirakenteisten seinien kuivaamiseen voidaan käyttää myös lämpömattoja, jotka ovat materiaaliltaan joustavia ja kooltaan vakiomittaisia. Sekä lämpölevyt että lämpömatot soveltuvat ahtaisiinkin paikkoihin.

Ilmankuivaimia käytettäessä kuivaa ilmaa voidaan ohjata haluttuun kohtaan letkulla, ja kuivaimesta lähtevä poistoletku puolestaan ohjaa kosteuden ulos. Myös kondenssikuivaimet ja apupuhaltimet soveltuvat käytettäviksi betoni- ja tiilirakenteisten seinien kuivaamisessa.

Myös ulkoseinärakenteita joudutaan vahinkotapauksissa imukuivaamaan, jos rakenne muodostuu esimerkiksi kantavasta betoniseinästä ja välissä olevasta eristekerroksesta. Seinään porataan tietyin välein imu- ja korvausreikiä, joiden kautta kuivaus tapahtuu.

Väliseinissä käytetään puurungon sijaan myös metallirunkoja. Jos ne pääsevät ruostumaan vesivahingon seurauksena, ne täytyy uusia. Usein metallirunkojen sisällä on kuitenkin villaa, joka on kastuttuaan aina syytä uusia.

Seinärakenteiden kuivaus kestää vesivahingon laajuudesta ja kuivainvalinnoista riippuen yleensä 2–4 viikkoa. Tutustu vesivahingon kuivaukseen tarkemmin täällä.

Polygonilla on myös käytössä mikroaaltokuivaustekniikka, joka soveltuu betoni- ja tiilirakenteiden kuivaamiseen, jolloin kuivaus voidaan toteuttaa nopeimmillaan viikonlopun aikana. Pääsääntöisesti mikroaaltotekniikalla kuivattavat seinärakenteet ovat paksuja, jolloin kuivausaika on 3-7 vuorokautta. Mikroaaltokuivausta käytetään pääsääntöisesti pienten, alle 5 m2 vahinkojen kuivaukseen.

Paksujen seinärakenteiden kuivaamiseen Polygonilla on myös sauvakuivaimia, jotka sijoitetaan seinärakenteeseen porattuun reikään. Enimmillään pystymme kuivaamaan sauvoilla jopa satoja neliöitä kerrallaan.

Muuta huomioitavaa seinärakenteiden kuivausprosessissa

Seinärakenteiden kuivuminen varmistetaan kosteusmittauksilla, joiden tulokset kirjataan loppumittausraporttiin, joka toimitetaan asiakkaalle. Kun rakenteet on todettu pinnoituskelpoisiksi, voidaan siirtyä jälleenrakennusvaiheeseen.

Purettujen pinnoitteiden tilalle asiakas voi itse valita haluamansa uudet pinnoitteet. Jos vakuutusyhtiö korvaa korjauskustannukset, se korvaa materiaalit vahinkoa edeltävään tasoon. Jos asiakas haluaa valita kalliimmat, sekin on mahdollista, kun hän maksaa itse erotuksen. Polygon hoitaa joka tapauksessa samalla tavalla niiden asentamisen paikoilleen.

Seinärakenteiden kuivaamisesta aiheutuu pakostakin jonkinlaista häiriötä asumiselle, sillä kuivauslaitteet vaativat tilaa, tuottavat lämpöä ja pitävät ääntä. Jos vahinkoalue on laaja, on usein järkevämpää muuttaa pois kuivaus- ja jälleenrakennusvaiheiden ajaksi.

Pienemmissä seinän vesivahingoissa kuivattava alue voidaan osastoida, jolloin kuivaus toteutetaan ns. suljettuna kiertona. Kuivaus voidaan myös jaksottaa niin, että kuivauskalusto ei ole päällä yöaikaan, mikä mahdollistaa pienissä vahingoissa kiinteistössä tai huoneistossa asumisen.

Teemme vesivahinkojen kuivaukset ammattitaidolla

Ota yhteyttä meihin numeroon 020 7484 01 tai työajan ulkopuolella 020 7484 00 (24 h).

Tutustu myös vesivahinkojen kuivauspalveluumme.

Lue lisää vesivahingoista ja niiden ehkäisemisestä:

Lattian kuivaus vesivahinkokohteissa

Miten kotivakuutus vastaa vesi- ja palovahingon sattuessa?

Ehkäise vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden syntyminen

Soita Polygonille Lähetä viesti

Opi huomaamaan vesivahingon merkit ja välttämään vesivahinkoja. Tietoa myös mm. erilaisista kuivaimista ja kuivauksesta.

Ota yhteyttä!