Sisäilman mittaus

Sisäilman laadun mittaus on yksinkertainen keino selvittää valitettavan suurta osaa suomalaisia koskevia sisäilmaongelmia ja ehkäistä ongelmista aiheutuvia haittoja.

sisailman-mittaus_DSR0704_polygon.jpg

Sisäilman huono laatu saattaa näkyä monenlaisina oireina, mutta oireet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. Osalle niitä ei välttämättä tule lainkaan. Huono sisäilma kuitenkin heikentää mm. työtehoa ja viihtyvyyttä, joten haitat eivät rajoitu vain terveyteen.

Tämän vuoksi sisäilman laadun mittaus onkin erittäin suositeltavaa, jos minkäänlaisia epäilyjä sisäilmaongelmista herää.

Miksi sisäilmaa mitataan?

Sisäilmaa mittaamalla voidaan varmistaa ilman laatu ja terveellisyys. Sisäilmaongelmat voivat johtua esimerkiksi kosteus- ja homevaurioista, allergeeneista, ilmanvaihdon ongelmista tai liian kuivasta tai lämpimästä huoneilmasta. Ongelmista aiheutuvat oireet ovat aina yksilöllisiä, ja siksi osa kiinteistössä oleskelevista henkilöistä voi selvitä oireitta, vaikka toiset oireilisivatkin.

Mitä sisäilmasta voidaan mitata?

Sisäilmamittaus tarkoittaa samaa asiaa kuin sisäilmatutkimus. Polygonin sisäilmatutkimuksessa pyritään aina selvittämään mahdollisten ongelmien syy. Sisäilmamittauksessa voidaan selvittää ilmasta mm. sen kosteus, hiilidioksidin määrä, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) laatu ja määrä, lämpötila ja mikrobien määrä.

Jotta myös ongelmien syy selviäisi, ammattimainen sisäilmatutkimuksemme sisältää rakenteiden kosteusmittaukset, ilma- tai materiaalinäytteiden oton, rakenteiden ilmavuotojen paikantamisen, riskirakenteiden arvioinnin ja tutkimisen, sekä ilmanvaihdon toimivuuden arvioinnin. Näin rakennetaan kokonaiskuva sekä sisäilmasta että siihen vaikuttavista tekijöistä.

Miten sisäilman mittaus suoritetaan?

Sisäilmaa ja sen laatua voidaan mitata erilaisin menetelmin. Sisäilmakatselmus on kevyt aloitustoimenpide, jonka avulla voidaan arvioida mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Sen tarkoitus on selvittää, onko suuremmille tutkimuksille tarvetta ja jos on, millaisia tutkimusmenetelmiä tilanteen tarkempaan kartoittamiseen tarvitaan. 

Polygonilla lähdetään liikkeelle siitä, että käydään tilanne läpi asiakkaan kanssa. Alkuun kartoitetaan, onko jotakin oireita, milloin ne ovat alkaneet ja millaisia ne ovat. Joskus oireita ei välttämättä ole, mutta esimerkiksi tunkkaisuus tai haju herättää asiakkaan huolen. 

Erilaisia tutkimusmenetelmiä ovat muun muassa näytteiden ottaminen, rakenteiden ilmavuotojen paikannut, ilmanvaihdon toimivuuden arviointi, rakenteiden kosteusmittaukset ja riskirakenteiden arviointi. Tapauskohtaisesti sisäilman mittaus voi sisältää myös yksittäisiä materiaali- tai sisäilmanäytteitä, kuten mikrobien määrityksen ilmasta tai materiaalinäytteistä ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen ilmasta tai materiaalista.

Polygonin sisäilmatutkimuksiin kuuluu aina myös tutkimusraportti, johon sisältyy toimenpide-ehdotukset. 

Voiko tilaa käyttää mittausten aikana?

Se riippuu mittauksesta! Polygonin tekemissä mittauksissa pääsääntöisesti asiakas on yleensä itsekin paikalla. Niin sanotut ilmasta otettavat mittaukset ovat hieman harvinaisempia. Niiden aikana voi myös olla paikalla, mutta arjen toimintoja, kuten ruuanlaittoa tai kahvin keittämistä ei voida mittausten aikana tehdä.

Etenkin, jos ilmasta otetaan näyte orgaanisista yhdisteistä, mittaustulos häiriintyy herkästi jo hajuveden käytöstä. Polygonilla mittaukset ovat pääosin yleensä muita kuin ilmasta tehtäviä, minkä vuoksi asiakas voi myös olla paikan päällä, eivätkä hänen arkiset askareensa häiriinny.

Sisäilman laadun pitkäaikaisseuranta onnistuu IoT-ratkaisuilla

sisailman-mittaus_DSR8786_3_polygon.jpg

Sisäilman laadun pitkäaikaisseurantaan voidaan hyödyntää IoT-palvelua (Internet of Things). Se tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaan kiinteistöön asennetaan langattomat sisäilman mittarit, joiden mittaustuloksia asiakas voi seurata itse lähes reaaliaikaisesti sovelluksen tai käyttöliittymän avulla.

Mitattaville arvoille voidaan asettaa tietyt hälytysrajat, jolloin kiinteistön käyttäjä voi saada ilmoituksen hälyttävästä arvosta – tai hälytys voidaan ohjata tulemaan myös suoraan Polygonille.  Jos haluat seurata sisäilmasi laatua vaivattomasti, suosittelemme tutustumaan IoT-seurantaan tarkemmin.

Pitkäaikaisseurantaa voidaan käyttää joko ennakoiden, jolloin ilmanlaatua seurataan jatkuvasti alusta saakka. Toisaalta IoT-ratkaisu voidaan ottaa avuksi sisäilman mittaukseen myös silloin, kun ongelmia on havaittu, mutta tarvittavia korjauksia ei päästä tekemään saman tien. Tällöin IoT-järjestelmän avulla taloautomaatiota ohjaamalla voidaan pitää ongelmat hallinnassa sillä välin, kun ratkaisua etsitään, tarvittavia suunnitelmia tehdään tai toimenpiteitä odotetaan.

Kuka voi tehdä sisäilman mittauksen?

Sisäilman ja sen laadun mittaus tulisi aina tapahtua alan asiantuntijan toimesta. Mittaustuloksissa on todella helppoa tehdä virhetulkintoja, joilla saadaan pahimmillaan paljon vahinkoja aikaan, ja se voi puolestaan käydä asiakkaalle lopulta todella kalliiksi. Tällä hetkellä sisäilmanmittauksia voi periaatteessa suorittaa kuka vain, sillä sitä ei säädellä mitenkään. 

Kun tarve sisäilmamittaukselle herää, ole rohkeasti yhteydessä palveluntarjoajaan ja ota selvää tutkijasta. Meillä Polygonilla jokainen työntekijä on alansa asiantuntija ja saanut myös asianmukaisen koulutuksen työhönsä ja osaamiseensa. Meillä on myös vuosien kokemus sisäilman mittauksista ja -tutkimuksista. Referensseihimme voit tutustua tästä>> ja meihin voi myös aina suoraan olla yhteydessä!

Soita Polygonille Lähetä viesti

Tutustu aiheisiin sisäilmasta, huonosta sisäilman laadusta, homeesta, ilmanvaihdosta, sisäilmatutkimuksesta ja ilmanpuhdistimista.

Ota yhteyttä!