RAKENTAMISPALVELUJA HARJOITTAVA ELINKEINONHARJOITTAJA

Olemme rakentamispalveluja harjoittava elinkeinonharjoittaja.

Polygon Finland Oy on arvonlisäverolaissa (8c §:n 1 mom.) määritelty rakentamispalveluja harjoittava elinkeinonharjoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että myytäessä rakentamispalveluja Polygon Finland Oy:lle sovelletaan ns. käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Tällöin myyjä merkitsee laskuun:

  • oman Y-tunnuksen
  • Polygon Finland Oy:n Y-tunnuksen 0892371-5
  • maininnan “Arvonlisäverolain 8c §. Myynnistä arvonlisäverovelvollinen
    on ostaja.”

Laskuun ei merkitä arvonlisäveron määrää.

Lisätietoja mm. siitä mikä tulkitaan rakentamispalveluksi löytyy esim. Rakennusteollisuus RT:n ohjeesta www.rakennusteollisuus.fi sekä verottajan sivuilta www.vero.fi.

Ota yhteyttä!