Sisäilmatöiden projektipäällikkö

Sisäilmatöiden projektipäällikkö Kai kertoo työstään ja siitä, mikä työssä on parasta.

Kuvaile työtäsi ja kerro mitä siihen kuuluu.

Työtehtäviini kuuluu sisäilmakohteiden (asuin-/julkiset kiinteistöt) tutkimustöiden läpivienti. Tutkimustyö suoritetaan käyttäjäkyselyiden, aistinvaraisten havaintojen, olosuhdemittausten, rakenteiden avausten/mittausten ja näytteiden ottamisen perusteella. Tutkimustyöstä laaditaan kirjallinen raportti, jossa on havainnot, johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet. Tutkimus suoritetaan kokonaisvaltaisena käsittäen koko kiinteistön.

Mikä työssäsi on parasta?

Kohteiden ja ongelmien monimuotoisuudesta johtuen sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden/vauriomekanismien määrittäminen on haasteellista. Parasta on juuri töiden haasteellisuus, ”löytämisen ilo” ja positiivinen palaute kohteesta, jossa tutkimusten ja tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen sisäilman laatu on koettu hyväksi.

Ota yhteyttä!