Polygon edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) tunnustetaan selvästi kestävän kehityksen ja ESG (Environmental, Social ja Governance) kriteerien kansainväliseksi kieleksi. YK on asettanut nämä tavoitteet kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Polygon edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita ja alatavoitteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet SDG_Polygon

”Vastuullinen toimiminen on meille äärimmäisen tärkeää. Tämä kulkee käsi kädessä brändilupauksemme kanssa (Toimimme Aina Parhaaksesi.). Uskomme, että ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin mahdollisuuksiin tarttuminen ja haasteiden hallitseminen on elintärkeää pitkän aikavälin menestyksellemme”, sanoo Axel Gränitz, Polygonin konsernijohtaja.

Käyttämällä SDG:itä kompassina varmistamme, että prioriteettimme ovat kansallisen ja kansainvälisen tavoiteohjelman mukaisia. Sen avulla voimme viestiä kestävästä kehityksestämme ja liiketoimintastrategiastamme tehokkaammin. Polygonin Vastuullisuusohjelma tukee kaikkia 17 tavoitetta, mutta uskomme, että voimme antaa suurimman panoksen tavoitteissa SDG 8, 12, 13 ja 17.

Muita Polygonille tärkeitä SDG:itä ovat 10, 11 ja 16, joissa meillä on myös suuri myönteinen vaikutus.

SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Polygon tukee paikallista toimeentuloa ja tarjoaa turvalliset työolot6400 ihmisen työnantajana Polygon tukee paikallista toimeentuloa ja tarjoaa samalla turvalliset, tyydyttävät ja ihmisarvoiset työolot työntekijöilleen.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 8.5 – Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 8.8 – Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Asianmukaiset työvaatteet ja -välineet sekä suojaimet. Jatkuvat kehitystoimet työturvallisuuden parantamiseksi.
 • Aiemmat työntekijätutkimukset ovat korostaneet, että Polygon on houkutteleva työnantaja kaikilla markkinoilla ja viimeisimmät tulokset ylittivät alan vertailuarvon lähes kaikilla osa-alueilla.
 • Viimeisimmän työntekijätutkimuksen mukaan Polygonin työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja uskovat, että Polygon asettaa turvallisuuden etusijalle.

SDG 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuottamista

Polygon kunnostaa ja kierrättää vaurioitunutta omaisuutta resurssi- ja kustannustehokkaastiPolygon kunnostaa ja kierrättää vaurioitunutta omaisuutta mahdollisimman resurssi- ja kustannustehokkaasti ja jopa estää vaurioita jo ennalta jvt- ja IoT-palvelujensa avulla.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 12.2 – Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö. 

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 12.5 – Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin. 

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Polygonin ydinliiketoiminta on kiinteistöjen palauttaminen kuntoon, jonka osalta vältämme kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman paljon.
 • Polygon on jälkivahinkojen torjuntavalmiudessa 24/7
 • Polygon laajensi IoT-pohjaista ennaltaehkäisevää tarjontaansa ostamalla Hiotlabsin vuonna 2020.
 • Polygon on käynnistänyt monia uusia parannuksia varmistaakseen resurssitehokkaan palvelutoimituksen, kuten reittisuunnittelun ja jätehuoltoprosessin kehittäminen.

SDG 13 – Ilmastotekoja

Polygonin kiinteistövahinkojen korjauspalvelu auttaa asiakkaita minimoimaan kasvihuonekaasupäästöjäKiinteistövahinkojen korjauspalvelumme auttavat asiakkaita minimoimaan kasvihuonekaasupäästöjä ja jopa edistämään heidän ilmastoneutraaliustavoitteitaan.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 13.2 – Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet yrityksen käytäntöihin, strategioihin ja suunnitteluun. 

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Polygonin yhtiöillä on maakohtaiset toimintasuunnitelmat ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Konsernissa on yksi ilmastoneutraali maayhtiö, ja muutkin yhtiöt toteuttavat samansuuntaisia ilmastotoimia.
 • Polygon kehittää jatkuvasti palvelujaan entistä ympäristöystävällisemmiksi mm. hankkimalla ekologista kalustoa ja työkaluja.
 • Ajoneuvohankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä.
 • Suomen toimipaikoissa käytetään ympäristöystävällisesti tuotettua sähköenergiaa.
 • Polygon Finlandin IT-laitteet menevät joko uusiokäyttöön tai ne kierrätetään ekologisesti.
 • Noin 25 % hiilidioksidipäästöistä vältyttiin Polygonin vesivahinkokorjauspalvelujen ansiosta* Lue lisää täältä>>

(*Polygonin ja Tukholman Royal Institute of Technologyn opiskelijoiden vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan.)

SDG 17 – Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi

Polygon auttaa pitkäaikaisia asiakkaitaan saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensaLuomme pitkäaikaisia ​​kumppanuuksia asiakkaiden kanssa auttaaksemme heitä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 17.16 – Tehostaa kestävän kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jalkauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja rahoitusresursseja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikissa maissa.

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Yhteistyö vakuutus-, isännöinti-, rakennus- ja teollisuustoimialojen sekä suurkiinteistönomistajien kanssa, samoin kuin alihankkijoiden ja sopimustoimittajien kanssa.

SDG 10: Eriarvoisuuksien vähentäminen

Polygon pyrkii edistämään osallistavaa ja monipuolista työpaikkaaPyrimme edistämään osallistavaa ja monipuolista työpaikkaa.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 10.2 – Vahvistaa ja edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisestä taustasta, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Konserninlaajuinen osallisuutta edistävä koulutus ja henkilökohtainen sitoutuminen
 • Konserninlaajuiset Eettiset ohjeet, niiden koulutus ja hyväksytty suorittaminen
 • Paikalliset aloitteet

SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Polygonin palvelut tekevät rakennetusta ympäristöstä pysyvämmän ja ekologisesti kestävämmänPalvelumme tekevät rakennetusta ympäristöstä pysyvämmän ja ekologisesti kestävämmän ennaltaehkäisemällä vahinkoja ja korjaamalla vahingoittuneita kiinteistöjä tehokkaasti.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 11.5 – Vähentää merkittävästi katastrofien, mukaan lukien veteen liittyvien katastrofien aiheuttamia suoria taloudellisia menetyksiä suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen.

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Pyrimme jatkuvasti laajentamaan ennaltaehkäisevää tarjontaamme vähentääksemme asiakkaillemme aiheutuvia kokonaisvaurioita ja rajoittaaksemme ympäristövaikutuksia.
 • Sekä ympärivuorokautinen jälkivahinkojen torjuntapalvelumme että rakenteita säästävä vahinkojen korjauspalvelumme pienentävät vahinkojen korjauskustannuksia.

SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja vastuulliset instituutiot

Polygonilla on vahva hyvän hallintotavan -ohjelmaVahva hyvän hallintotavan -ohjelmamme ja oppimisen hallintajärjestelmämme pyrkivät välttämään vaatimustenvastaisuuksia koko arvoketjussamme ja kaikessa toiminnassamme.

YK:n kestävän kehityksen alatavoite 16.5 – Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. 

Polygonin käynnistämät toimet:

 • Vakiintuneet käytännöt, ohjeet ja menettelyt.
 • Erityiset Kartellien ja korruption vastaiset ohjesäännöt sekä Vastuullinen kumppanikäytäntö.
 • Polygon Finland Oy on Luotettava Kumppani (vastuugroup.fi).
 • Digitaalinen oppimistyökalu käytäntöjen ja ohjeiden omaksumiseen
 • Integraatiosuunnitelma kaikille hankkimillemme yrityksille
 • Kuhunkin maahan nimetyt vastuullisuusvastaavat
 • Etiikkalinja (Integrity Line)
Polygon edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Mikä on YK:n SDG

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ovat maailman tavoiteohjelma Agenda 2030, jonka kaikki YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015. Tavoitteet tarjoavat yhteisen suunnitelman ihmisten ja planeetan rauhalle ja hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa. 17 rohkean tavoitteen ja 169 alatavoitteen avulla pyritään ohjaamaan maailmanlaajuisia toimia sosiaalisissa, ympäristöllisissä ja taloudellisissa kehityskysymyksissä. Kaikki tavoitteet liittyvät toisiinsa, ja ne myös vaikuttavat toisiinsa monitahoisesti.

Päivystys toimistoajan ulkopuolella

020 7484 00
Tilaa asumisen vuosikello

Pidä huolta kodistasi

Tilaa ilmainen Asumisen vuosikello

Vastuumme ympäristöstä, ihmisistä, yhteiskunnasta ja liiketoiminnasta

Ota yhteyttä!